Valgliste 2019

Fylkestingslisten for 2019

Listen til fylkestingsvalget i 2019 ble valgt på nominasjonsmøtet i Ås den 27. oktober 2018. De 40 første kandidatene ble valgt på nominasjonsmøtet. Listen vil suppleres med inntil 53 ekstra kandidater ved Viken Venstres årsmøte i Fredrikstad i februar 2019.

Fylkestingslisten for valg 2019

Nominasjonskomitéen

Nominasjonskomitéen la fram sin innstilling den 27. september 2018.

Retningslinjene for nominasjonsprosessen

Medlemmer

Maren Hersleth Holsen – leder
Tiril Eid Barland – nestleder

Caroline Thorbeck, Buskerud
Torleif Dalseide, Buskerud
Anette Coucheron, Buskerud
Brede Bøe, Østfold
Margrethe Motzfelt, Østfold
Roger Axelsson, Akershus
Anne Gamme, Akershus

Mandat og oppgaver

Nominasjonskomitéen består av tre representanter fra hvert av de tre fylkeslagene Akershus, Buskerud og Østfold, valgt på sine respektive fylkesårsmøter. Leder og nestleder velges på felles årsmøte 4. mars 2018. I tillegg tiltrer en representant for hver av sideorganisasjonene i Viken.

Nominasjonskomitéens arbeid følger Venstres normalvedtekter og Valgloven, som gir regler om valg og listeforslag. For øvrig vises til retningslinjer fra Venstre sentralt når det gjelder gjennomføring av nominasjonsprosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**