Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2021-2025

Hele partiprogrammet slik det ble vedtatt på Landsmøtet våren 2021

Mot Lifjell, midt i Telemark

Frihet og muligheter til alle

  1. Hvordan løser vi klimakrisen?
  2. Hvordan skaper vi fremtidens grønne arbeidsplasser?
  3. Hvordan ruster vi oss for fremtiden?
  4. Hvordan sikrer vi alle muligheten til å leve trygge liv?
  5. Hvordan gir vi alle friheten til å delta i samfunnet?
  6. Hvordan skaper vi en god digital hverdag med styrket personvern?
  7. Hvordan sikrer vi velferdssamfunnet for fremtiden?
  8. Hvordan løser vi internasjonale utfordringer sammen?