Lokalpolitikk for Vatne/Tennfjord

Ravn stadion., Haram Venstre

Her finn du lokal lokalpolitikk for Vatne/Tennfjord

Arbeiderpartiet bommer om barnehagene i Vatne/Tennfjord
Arbeiderpartiet flagger denne uken hardt for at det har vært behov for ny barnehage i Tennfjord i lang tid. “Det er helt feil. Tvert imot er det såpass overkapasitet i antall plasser ift antall barn at det nå legges ned en avdeling ved Tennfjord barnehage,” forteller Haram Venstres ordførerkandidat Christian Holstad Lilleng.

Hverdagsreisene må avgjøre hvordan Eidet blir
Haram Venstre er veldig tydelige på at neste store prosjekt i Haram kommune er å utvikle Vatne/Tennfjord med inntil 2000 flere innbyggere. Her blir de to kommunedelene knyttet sammen på Eidet på en helt ny måte. «Hverdagsreisene» – hvordan innbyggerne beveger seg rundt fra de står opp til de legger seg – må avgjøre hvordan kommunedelen blir.

 

 

Stedsutvikling – Godt å bu i Haram
Haram er i vekst, og det skal leggjast til rette for fortetting og nye bustader i mange delar av kommunen. Det er plass til mange nye bustader i Haram utan at kommunen flyt ut som ein einaste stor forstad.

 

 

Haram Venstre vil ha svømmenhallen på Eidet
Vi er langt på overtid på å restaurere/bygge ny hall for svømmehall til idrett, helse og opplæring på Nordre Sunnmøre. Haram Venstre mener denne nye svømmehallen må ligge på Eidet i forbindelse med nye Eidet skole.

 

 

Trafikksikkerheten i Haram er for dårlig
Stadig får vi påminnelser i media på at trafikksikkerhet har hatt for liten vekting i Haram. Når trafikken i tillegg øker får vi en nedadgående spiral som kan få dødelig utfall.

 

 

Kommuedirektøren lovpriste utbyggingsplanene på Eidet
For to uker siden flagget Haram Venstre at de ville ha Eidet som områdesenter og bygge ut området til å kunne bosette rundt 2-2500 flere menesker. Torsdag lovpriste Kommunedirektøren i Haram kommune, Anders Norvald Hammer, planene.

 

 

Haram Venstre ønsker storhall på Eidet velkommen
Sportsdirektør i Aafk, Ronny Stokke, gikk torsdag ut i Sunnmørsposten og fortalte at kapasiteten på Color Line Stadion er sprengt. Aafk spesielt og fotballen i distriktet generelt trenger flere treningsbaner. Haram Venstre mener løsningen bør ligge på Eidet.

 

 

Haram Venstre vil utvikle Eidet som områdesenter
Haram Venstre er opptatt av at videreutviklingen av Haram kommune. Her må vi tenke nytt, og vi må tenke regionalt. Vi må utvikle attraktive tettsteder og lokalsenter i samarbeid med lokale aktører, med sikte på å etablere flere møtesteder og gode boliger med god universell utforming, og ikke minst med redusert miljøbelastning både relatert til folkehelse og negativ påvirkning av naturmiljøet.

Den store skolebløffen i Haram
Økonomi er lett å skrive om. Skole- og kirkestruktur er lett å skrive om. Fastlegeordningen er lett å skrive om. Men når jeg skal skrive om innholdet skolen, så blir det straks mye vanskeligere.

 

 

Venstre vil – hva vil Senterpartiet?
Haram Venstre vil ta grep, Haram Venstre vil se på strukturer, Haram Venstre vil finne løsninger uten å ri prinsipper til enhver pris, men hva vil Haram Senterparti?

 

52 millioner…?
Det er det som er realiteten: I forhold til 2019-budsjettet er prognosene at Haram kommune i 2024 må spare 52 millioner kroner for å ha et budsjett som er noenlunde i balanse.