Pressemelding avvikling av Innlandet Venstres årsmøte 2023

Årets årsmøte ble avholdt på Høsbjør Hotell i Ringsaker 11-12 mars.

 

Fylkesårsmøtet vedtok disse fire politiske uttalelsene:

  1. Grønnere, billigere og bedre kollektivtransport i Innlandet
  2. Rusform inn i det lokale handlingsrommet.docx
  3. Helseminsiteren må ta ansvar.docx
  4. En friere skole (2)

Innlandet Venstre Miljøpris

I tradisjon tro delte Innlandet Venstre ut en miljøpris under årets årsmøtet. Denne gangen ble det tildelt Lom Kommune v/ordfører Bjarne Eilof Holø (SP), for kommunens stans av utbygging av hytter ved seterområdet ved vannet Tesse, rett øst for Jotunheimen.

Lom kommune går mot strømmen når det gjelder hytteutbygging i Fjell-Norge og kommunen vil heller satse på reiseliv og turisme i stede for massiv utbygging av hytter. Dette mener Innlandet Venstre er prisverdig!

Tildeling av Innlandet Venstres Miljøpris av Fylkesleder Sjur Skjævesland til Lom Kommune v/Ordfører Bjarne Eilof Holø (SP)

 

Prioriteringer

Gjennom 2022 og fram til fristen 31. mars 2023 vil bygging av lokallag og listestilling til kommunevalget 2023 blitt prioritert. Målet har vært å videreføre de 16 listene (av 22 kommuner) i Hedmark, og øke fra 8 lister (av 24 kommuner) i Oppland. Allerede nå ser det lovende ut for at Venstre, der vi ligger an til å stille lister i 24 kommuner. Medlemstallet har forholdt seg stabilt i 2022, med noe økning i første kvartal av 2023 og engasjementet i lokallagene og i Innlandet Unge Venstre er økende. Ung Venstre har nå fått satt sammen flere lokallag. Og er nå oppe i fem!

Sammensetningen av styret fortsetter som før, men med et nytt tilskudd

Det ble avholdt nytt styre valg på årsmøtet i fjor, der Sjur Skjævesland, Hamar, ble gjenvalgt for to nye år. Nestledere er Toril Østvang, Tolga, og Ketil Kjenseth, Gjøvik. Det nye fylkesstyret består i tillegg av kasserer Benedicte Røvik (Hamar), sekretær Stig Vaagan, Hamar, styremedlem Jo Are Aamodt Brenden, Gausdal, styre-medlem Roger Granum, Lillehammer og Alice Gudheim, Øystre Slidre.

Unge Venstre gjennomførte et valg av ny fylkesleder, som også er representert i styret, Thyra Håkonsløkken .

Nye Innlandet Unge Venstres fylkesleder, Thyra Håkonsløkken