Rune vil kjempe for inkludering og stanse utenforskap

Rune Fortun smilende i skogen ikledd roed skjorte
Foto: Drammen Venstre

Havner du i prat med Rune Fortun tar det ikke lang tid før du forstår hans motivasjon til å bli folkevalgt. Venstres 3. kandidat har mange interesseområder, men det er et tema som virkelig har fått han til å engasjere seg politisk: utenforskap.

– Mellom en tredel og en firedel av innbyggerne i arbeidsfør alder i Drammen er ikke sysselsatt. Svært mange av dem ønsker å bidra, men får ikke muligheten, sier Fortun, og fortsetter:
–  Mennesker som havner utenfor arbeidslivet er ofte en kilde til sosialt utenforskap, og vi har dessverre en altfor høy andel mennesker som har liten eller ingen tilknytning til samfunnet.

Fortun mener dette er dårlig ressursutnyttelse og uverdig behandling av enkeltmennesket. 

– Jeg går til valg for å endre på dette, forklarer Fortun.

One size does not fit all

Fortun har selv erfaring fra tiltaksbransjen, hvor han har hjulpet personer med å bli rustet til å ta steget ut i arbeidslivet, gjennom ulike typer kurs. Han er ikke i tvil om at Drammen har store ressurser i bakhånd hvis vi klarer å ta dem i bruk. 

– De aller fleste mennesker har et reelt ønske om å komme seg ut i arbeid. Vi har flere tusen mennesker i kommunen vår som er kun noen få steg unna reell inkludering, sier Fortun. Han mener at arbeids-
markedet og arbeidsmarkedstiltakene ikke samhandler godt nok, og at svært mange derfor blir stående på feil side av gjerdet.

Heldigvis har Fortun verktøykassa full av gode ideer, og er klar til handling for å løse problemene når han kommer inn i kommunestyret.

– For det første må vi få bedre styring over NAV lokalt og hva de tilbyr. Her har Drammens lokale folkevalgte og administrasjon alt for lite påvirkning i dag, og dette bidrar til at de unike kurstilbudene og prosjektene i Drammen ikke er godt nok tilpasset behovene vi har i akkurat vår kommune, sier 3. kandidaten.

Han mener at dette kan for eksempel få utslag i at gode lavterskeltilbud det er behov for blir lagt ned, når NAV sentralt skal justere budsjetter.

– Porteføljestyringen bærer preg av “one size fits all”. Vi som kjenner Drammen best i lokal politikk og administrasjon bør få bestemme dette.

Bilde av Rune Fortun paa en aaker.
Drammen Venstres 3. kandidat Rune Fortun.

– Gi mennesker en sjanse

– Vi må bli enda flinkere til å hjelpe sosialt engasjerte bedrifter som ønsker å bidra i kampen mot utenforskapet. Driverne av bedrifter forteller at dersom flere personer får grunnleggende norskkunnskaper, så er det lettere å ta en sjanse på å ansette disse personene, selv om de ikke har fagkunnskaper. Derfor går vi i Venstre til valg på å gi alle innbyggere i Drammen, uavhengig av innvandringsstatus, rett til gratis norskkurs, sier Fortun.

Venstre vil også satse på flere bedre tilpassede muligheter til videreutdanning, til yrker som krever et minimum av fagutdanning. Dette gjelder både for helt arbeidsløse og for sysselsatte i ufaglærte yrker som ønsker å videreutdanne seg til et nytt yrke, men som ikke kan la være å jobbe på dagtid. Disse trenger tilpasning gjennom videreutdanningsmuligheter på kveldstid.

– Samtidig oppfordrer vi næringslivet og kommunen til en dugnad for å gi flere mennesker en sjanse, og vurdere om dagens kompetansekrav kan lempes på. Kan flere ufaglærte få prøve seg? Kan vi bli flinkere til å ta sjansen på folk med hull i CV-en? Kan flere med bachelorgrader vurderes til jobber som i dag krever master? undrer Fortun, som tror at dersom alle Drammens arbeidsgivere tør å lempe litt på dette, så vil arbeidslivet bli mye mer mangfoldig.

– Dette vil både gi stor økonomisk vekst i Drammen, og bidra til at vi får mange flere fullverdige deltakende borgere. Vinn-vinn! Og når vi nå vet at utenforskap er arvelig, så vil vi i tillegg få en langsiktig økonomisk effekt.

Dersom du er enig med Rune Fortun, gi han et kryss samtidig som du stemmer på Venstre i Drammen mellom 10. august og 11. september.

Fakta