Camilla vil ta vare på barnehagene, skolene og de nære tjenestene

Portrett av camilla ulsund med hendene i lommen paa en graa dressjakke
Foto: Nina Holtan

Camilla Ulsund er en vaskeekte patriot. Mens mange politikerkandidater rekrutteres fra ungdomspartiene eller interesseorganisasjoner, har hennes reise skjedd gjennom et brennende engasjement for å beholde de små og mellomstore barnehagene da nedleggelsene truet i fjor.

– Konsekvensene når man legger ned små og mellomstore barnehagene er flere, og går ikke bare utover barna. Det går utover de ansatte. Derfor kjempet vi med nebb og klør for å hindre nedleggelse av tre små barnehager, sier Ulsund, som er 4. kandidat for Drammen Venstre.

– Det er ansatte som ønsker å jobbe i mindre barnehager fordi det er mer oversiktlig, kommunikasjonsveien er kort og både barn og voksne er tett på hverandre. Det skaper et nært forhold og godt samarbeid.

Hverdagslogistikk

4. kandidaten peker på at det er viktig å beholde mangfoldet av barnehager, spesielt i kommunedelene. Både for å ivareta de ulike barnas behov, men også for å få hverdagslogistikken for familiene til å gå opp.

– Vi var mange som fikk kjenne på kroppen hvordan det var å miste vår lille barnehage, som lå rett ved bussholdeplassen og ypperlig plassert på vei til og fra jobb. Flere familier fikk lengre reisevei, ansatte som hadde søkt seg til mindre barnehager ble flyttet og barn som slet med tilpasning eller var sky, måtte igjennom nok en prosess med tilvenning. Det var ikke sunt for noen, sier Ulsund.

Dette er hovedgrunnen til at hun ble med i Venstre, og fikk forpliktet partiet til å gå mot nedleggelse av flere barnehager.

– En annen side av den saken er økt reisevei, og mer bilkjøring. Å påvirke miljøet på den måten er ikke noe jeg ønsker å stå for. Å ha et bevisst forhold til bruk av fossile biler blir umulig dersom vi øker avstandene.

Portrett av Camilla Ulsund på en huske med Venstre-tskjorte
4. kandidat, Camilla Ulsund

Gode nærmiljøer og nære tjenester

Ulsund stiller ikke til valg for egen vinning. Hun mener nærmiljøene som helhet blir skadelidende når nære tjenester blir borte. Det vil hun ikke sitte stille og se på.

– Barnehagene og skolene er viktige oppvekstarenaer. Nedleggelser fører til at uvurderlige tjenester forsvinner. I tillegg risikerer kommunen å miste dyktige ansatte som hver dag er med på å både skape gode dager, men som også er en forebyggende instans som ansatt, sier hun.

Engasjementet for de nære tjenestene stanser imidlertid ikke ved barnehagene.

– Vi må lage knutepunkter, slik som Strømsø har fått, i alle kommunedelene, hvor du har tilgang på gode, tverrfaglige tjenester og tilbud uavhengig av hvor du bor, sier Ulsund.

Hun mener et godt nærmiljø er et nærmiljø hvor flest mulig kan gå og sykle til barnehagen, skolen, helsestasjonen, omsorgsboligene, sykehjemmet, biblioteket, kulturskolen, ungdomsklubben og idrettsbanen.

Det er ingen enkel jobb, med dagens kommuneøkonomi. Derfor er Ulsund opptatt av at alle krefter spiller på lag. Offentlige instanser, private aktører og frivillige.

Nå har Ulsund forpliktet Venstre til å kjempe for sin sak. Er du enig med henne, så kan du gi Camilla
Ulsund et kryss samtidig som du gir Venstre din stemme mellom 10. august og 11. september.

Fakta

  • Navn: Camilla Ulsund
  • Alder: 39
  • Fra: Krokstadelva (opprinnelig fra Austad)
  • Gjør: Digital markedsfører
  • Politiske hovedinteresseområder: Oppveksttjenester, nærmiljøutvikling, lokaldemokrati
  • Les mer om Camilla Ulsund her