Ét overdosedødsfall er et for mye

skrevet av Camilla Edi Hille

Verdens overdosedag, 31. august, markerer de som har dødd som følge av overdose og er viktig for deres pårørende.

I Norge, alene, døde 321 mennesker av overdose i 2022. I 2021 foreslo Solberg-regjeringen med, Venstre i spissen, en rusreform som kunne ha forebygget mange dødsfall. Forslaget ble nedstemt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og Frp på Stortinget. Overdosedagen minner oss på at dagens ruspolitikk har feilet og sviktet de mest utsatte i samfunnet, og det haster å reformere politikken. Dette er en viktig nasjonal sak Høyre og Venstre, SV og MDG kjemper for sammen.

– I fjor var det 321 meningsløse dødsfall som kunne vært unngått dersom vi hadde et system som så og hjalp enkeltmennesket, i stedet for å straffe dem og dytte dem ut i avgrunnen, sier Hille

– Våre lokalsamfunn, også vår kommune, kan måles på hvor godt vi tar vare på våre mest utsatte. Jeg mener det haster med å tenke nytt i rusomsorgen. Til vi slutter med å kriminalisere sykdom, mener jeg og Venstre at vi må gjøre rusavhengiges situasjon best mulig, sier Hille.

– Norge har i mange år ført en feilslått ruspolitikk der syke rusavhengige havner i store problemer med politiet og andre offentlige instanser. Det er hjelp de trenger, og det er straff de får, sier Hille.

– Flere får bøter for ubetalte regninger av sykehusene, ender opp som kriminelle fordi de selvmedisinerer seg fra traumer og sykdom, ofte påført i barndommen, slik kan vi bare ikke ha det. Venstre vil fortsette kampen for våre mest utsatte og mener det offentlige må utøve et større skjønn når det sendes regninger. Rusavhengige skal møtes med omsorg og hjelp, gang på gang til hjelpen fungerer. De bør ikke straffes og få namsfogden på døra, for å være alvorlig syke.

Så hva kan vi gjøre i kommunen mens vi venter på en nødvendig rusreform?

Vi kan etablere flere brukerrom, der narkotika kan inntas trygt med helsepersonell til stede, vi kan sørge for at kommunen vår deler ut naloxon nesespray og tilbyr livreddende hjerte og lungeredning til utsatte grupper, vi kan gi behandlingstilbud eller tett oppfølging innen 24 timer etter avrusning og vi bør vurdere å etablere rusmiddelanalysetjenester der brukerne kan teste innholdet i rusmiddelet. Disse tiltakene vil få ned overdosene, og det er skadebegrensning som er målet. Vi har ingen å miste i overdose!

Les hele programmet vårt her