Ingen elever skal falle utenfor

Foto: Martin T. Strøm

skrevet av Camilla Edi Hille, Ordførerkandidat Nordre Follo Venstre, og utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur

Titusenvis av elever i norsk skole har et bekymringsfullt fravær allerede i grunnskolen. Et stadig økende antall barn ikke er på skolen, men av ulike årsaker holder seg hjemme. Det er hjerteskjærende å høre historier om familier som sliter med ufrivillig skolefravær. I Nordre Follo-skolen skal alle elever føle at det er trygt og motiverende å gå på skolen.

Det er viktig at vi ikke legger ansvaret for dette på barna. Det er vi som er voksne som må finne løsninger som gjør at flere barn kommer på skolen, og det er veldig forskjellig fra barn til barn hva som skal til. Vi vet at mobbing er en stor del av årsaken til fraværet, men også barn og unges psykiske helse, konflikt med de voksne på skolen og det generelle skolemiljøet kan være årsaker.

Fellesnevneren er at det handler om hvordan det er å gå på skolen, derfor ligger løsninga også i skolepolitikken. Skolen må få tid og ressurser til å følge opp hvert enkelt barn tettere, til å samarbeide med PPT og skolehelsetjeneste når det skjer noe, og til å ha et lag av «gode hjelpere» rundt eleven. Vi trenger skoleledelse som backer opp skolene og hjelper dem å håndtere vanskelige situasjoner.

Skolen er et sted hvor både Abid Q. Raja og jeg har jobbet sammen lenge, han i utdanningskomiteen på Stortinget og jeg som utvalgsleder for skolene i kommunen de siste åtte årene i Ski/Nordre Follo, men begge to i Venstre. Å jobbe for en inkluderende skole er en prioritert sak for oss begge, som selv har kjent på utenforskap.

Venstre vil prioritere skolen i budsjettene lokalt og nasjonalt. Vi vil gi skolen frihet til å finne de løsningene for den enkelte elev. Dette er en av de viktigste sakene ta tak i de neste årene. Stem for en trygg og motiverende skole for alle elever!

Les hele Nordre Follo Venstres valgprogram her.