Venstre elsker at unge får bruke kreativiteten sin i skolen

Foto: Ungt Entreprenørskap Norge

Skrevet av Even Ifar Fossland, 3. kandidat og styremedlem Nordre Follo Venstre

Hva skal vi leve av etter oljen? Det begynner å bli noen år siden det utrykket preget alle aviser.

Men spørsmålet er fortsatt ubesvart.

Derfor skal jeg i dette leserinnlegget slå et slag for Ungt Entreprenørskap, en satsning Venstre støtter fullt og helt, og som er nødvendig for at Norge skal kunne omstille seg i årene som kommer.

120 000 elever – hvert år!

Til høyre: Even Ifar Fossland, på Norgesmesterskapet i studentbedrift 2017

Visste du at Ungt Entreprenørskap inspirerer over 120 000 elever og studenter hvert år? Elevene og studentene får en unik mulighet til å prege egen skolehverdag, med noe som er motiverende, nytt og spennende; nemlig å skape noe selv! Jeg jobbet i Ungt Entreprenørskap tilbake i 2019, og fikk se hvor mye elev-, ungdoms- og studentbedriftsfaget betyr for de som tok det.

Når de skal lære å være kreative, må de også lære å skrive forretningsplan, forstå hvordan man samarbeider med andre, jobbe for å nå målene de har satt seg og være tålmodige med arbeidet. De får muligheten til å bruke kunnskap på tvers av alle fagene de har!

 

 

La oss si at elevene skal lage en ny type brus, da må de bruke:

 • naturfag i prosessen med å lage den nye brusen (næringsinnhold, søt/surt/etc, smak)
 • matte, når de skal lage budsjett, kjøpe inn varer, holde styr på regnskap, etc..
 • norsk, når de skal skrive forretningsplanen og markedsføringen
 • samfunnsfag, når de skal forstå hvem som ønsker å kjøpe den, saftene historie og rolle i samfunnet (ja, ok, kanskje jeg drar den litt her, men å forstå samfunnet er viktig når du skal selge)
 • engelsk, når de får en engelsk kunde!

Tilfeldig at jeg brukte det eksempelet? Nei, vi har en lokal bedrift som har gått fra elevbedrift til AS, nemling Oppegård Brus! Og de har nettopp nådd 2.5 millioner kroner i omsetning. Impoerende!

Se historien deres her:

Oppegård Brus: Fra Elevbedrift til AS from Ungt Entreprenørskap Norge on Vimeo.

 

Så langt jeg vet finens det ikke andre satsninger i utdanningen som tar for seg så mange fagområder på en gang.

Derfor vil jeg og Venstre støtte opp om, og styrke, muligheten til Ungt Entreprenørskap i skolene i Nordre Follo de neste fire årene, og være en forkjemper for å la elevene motiveres på andre måter enn i det tradisjonelle klasserommet.

Elev-, ungdoms-, og studentbedrift er utrolig viktig for Nordre Follo!

Venstre heier på gründere og innovatører!

Vi har selvfølgelig litt forskning på området også, for deg som ønsker å lese mer.

I 2018 ble det gjennomført en undersøkelse som tok for seg effekten av deltakelse i ungdoms- og studentbedriftene, den kan du lese i sin helhet her.

Målet med forskningsprosjektet var å undersøke om deltakelse i Ungdomsbedrift (UB) og Studentbedrift (SB) bidrar til å øke andelen unge mennesker som har entreprenørielle ambisjoner, er involvert i bedriftsetablering og sosialt entreprenørskap, og øker sin ansettbarhet mm.

I undersøkelsen deltok 2000 personer som er 24-26 år i dag. Halvparten av de spurte stiftet en Ungdomsbedrift perioden 2009-2011, mens den andre halvparten har ikke stiftet ungdomsbedrift.

Forskningen viser blant annet at:

 • UB-deltakere opplevde i høyere grad at arbeids- og næringsliv ble brukt som læringsarena i grunnopplæringen
 • SB-deltakere opplevde i høyere grad at arbeids- og næringsliv ble brukt som læringsarena i høyere utdanning
 • SB-deltakere ser oftere entreprenørielle muligheter og rapporterer oftere at de har entreprenøriell kapasitet enn ikke-deltakere
 • UB-deltakere og SB-deltakere rapporterer oftere at de ønsker en karriere som selvstendig næringsdrivende enn ikke-deltakere
 • Både UB-deltakere og SB-deltakere rapporterer oftere at de har etablert bedrift enn ikke-deltakere
 • SB-deltakere rapporterer oftere at de har vært involvert i sosialt entreprenørskap enn ikke-deltakere

Vi trenger flere intraprenører og entreprenører de neste årene både i Nordre Follo, men også i Norge og verden! Det vil jeg bidra med samtidig som vi gir barna våre mulighet til å ha det gøy på skolen.

Vinn-vinn!

Les hele programmet til Nordre Follo Venstre her: https://www.venstre.no/artikkel/2023/06/22/nordre-follo-venstres-politiske-program-2023-2027/

Hilsen Even Ifar Fossland, 3. kandidat og styremedlem Nordre Follo Venstre, Tårnåsen