Sentralstyret og landsstyret i Venstre

Her er oversikt over sammensetningen og medlemmene i Venstres øverste ledelse og tillitsvalgte representert ved Venstres sentralstyre og Venstres landsstyre.

Sentralstyret

1. nestleder

2. nestleder

Sentralstyremedlem

Sentralstyremedlem

Sentralstyremedlem

Sentralstyremedlem

Unge Venstre

Varamedlemmer til sentralstyret

Venstres sentralstyre består av:

 • partileder
 • to nestledere
 • fire medlemmer
 • fire varamedlemmer valgt av landsmøtet.

I tillegg møter en representant valgt av Norges Unge Venstre

Landsstyret i Venstre

Venstres landsstyre er sammensatt av

I tillegg er det fire representater fra Venstres sideorganisasjoner: ett medlem valgt av Norges Venstrekvinnelag, ett medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to medlemmer valgt av Norges Unge Venstre.

Noen fylkeslag er representert ved andre enn fylkesleder; se nederst i denne artikkelen for mer informasjon:

Direktevalgte landsstyremedlemmer:

Varamedlemmer i Landsstyret:

 1. Odd Einar Dørum (Oslo)
 2. Tone Lind Jørgensen (Vestfold og Telemark)
 3. Pauline Vik Vestly (Rogaland)
 4. Haakon Riekeles (Oslo)
 5. Elise Tingvoll (Møre og Romsdal)
 6. Eirik T. Bøe (Viken)
 7. Anja Johansen (Nordland)
 8. August Simonsen (Vestland)
 9. Kristin Jess-Bakken (Innlandet)
 10. Isak Ole Johansen Hætta (Troms og Finnmark)
 11. Unni Fuglestad (Rogaland)
 12. Torgeir Fossli (Vestfold og Telemark)

Representanter for sideorganisasjoner

Disse reprensentantene kommer i tillegg til de som allerede har landsstyreplass gjennom verv i sentralstyret.

Hans Jacob Huun Thomsen
Unge Venstre
E-post: [email protected]
Tlf: 415 42 485

Omar Yagci
Unge Venstre
[email protected]
908 57 344

Nertila Stringa
Norges Venstrekvinnelag
Tlf.: 994 94 808
E-post: [email protected]

Jens Håkon Slettemark Birkeland
Liberale Studenter
Tlf.: ‭970 42 353
E-post: [email protected]

Representanter fra fylkeslagene

 • Viken: 5 representanter
 • Oslo: 4 representanter
 • Trøndelag og Vestland: 3 representanter hver
 • Innlandet, Vestfold, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark: 2 representanter hver
 • Telemark: 1 representant