Sentralstyret og landsstyret i Venstre

Her er oversikt over sammensetningen og medlemmene i Venstres øverste ledelse og tillitsvalgte representert ved Venstres sentralstyre og Venstres landsstyre.

Venstres sentralstyre

Vestres ledertrio: Leder Trine Skei Grande, nestleder Ola Elvestuen og nestleder Terje Breivik

Klikk på medlemmene for mer informasjon og kontaktdata. 

Venstres sentralstyre består av:

 • partileder
 • to nestledere
 • fire medlemmer
 • fire varamedlemmer valgt av landsmøtet.

I tillegg møter en representant valgt av Norges Unge Venstre

Landsstyret i Venstre

Venstres landsstyre er sammensatt av

I tillegg er det fire representater fra Venstres sideorganisasjoner: ett medlem valgt av Norges Venstrekvinnelag, ett medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to medlemmer valgt av Norges Unge Venstre.

Noen fylkeslag er representert ved andre enn fylkesleder; se nederst i denne artikkelen for mer informasjon:

Direktevalgte landsstyremedlemmer:

Abid Q Raja
Tlf.: 994 40 908
E-post: abid.raja@stortinget.no

Odd Einar Dørum
Tlf.: 975 54 940
E-post: oe.dorum@gmail.com

Erlend Horn
Tlf.: 986 19 431
E-post: erlend.horn@bergen.kommune.no

Inger Noer
Tlf.: 900 41 455
E-post: noer@online.no

Varamedlemmer i Landsstyret:

 1. Trine Noodt (Finnmark)
 2. Tord Hustveit (Akershus)
 3. Eli Taugbøl (Telemark)
 4. Anders Wengen (Buskerud)
 5. Per A. Thorbjørnsen (Rogaland)
 6. Ann Helen Skaanes (Trøndelag)
 7. Gunhild Berge Stang (Sogn og Fjordane)
 8. Suzy Haugan (Vestfold)
 9. Irene Vanja Dahl (Troms)
 10. Sofie Høgestøl (Oslo)
 11. Trond Svandal (Østfold)
 12. Stine Hansen (Oppland)

Representanter for sideorganisasjoner

Disse reprensentantene kommer i tillegg til de som allerede har landsstyreplass gjennom verv i sentralstyret.

Konstanse Løfors
Unge Venstre
Tlf: 486 03 509
konstanse.lofors@venstre.no

Astrid Knutsen Hårstad
Norges Venstrekvinnelag
E-post: astrid.haarstad@venstre.no
Tlf.:  986 52 060

Amanda H. Rygg
Liberale Studenter
Tlf.: ‭977 66 526
E-post: amanda.h.rygg@hotmail.com

Representanter for sammenslåtte fylkeslag

 • Viken Venstre har tre representanter.
 • Agder Venstre, Troms og Finnmark Venstre og Trøndelag Venstre har to representanter hver i landsstyret.