Sentralstyret og landsstyret i Venstre

Her er oversikt over sammensetningen og medlemmene i Venstres øverste ledelse og tillitsvalgte representert ved Venstres sentralstyre og Venstres landsstyre.

Venstres sentralstyre

Venstres ledertrio

Vestres ledertrio: Leder Trine Skei Grande, nestleder Terje Breivik og nestleder Ola Elvestuen

Klikk på medlemmene for mer informasjon og kontaktdata. 

Venstres sentralstyre består av:

 • partileder
 • to nestledere
 • fire medlemmer
 • fire varamedlemmer valgt av landsmøtet.

 

I tillegg møter en representant valgt av Norges Unge Venstre

Landsstyret i Venstre

Venstres landsstyre er sammensatt av sentralstyret (inkl. varamedlemmer), fylkeslederne, fire landsmøtevalgte landsstyremedlemmer. I tillegg er det fire representater fra Venstres sideorganisasjoner: ett medlem valgt av Norges Venstrekvinnelag, ett medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to medlemmer valgt av Norges Unge Venstre.

Noen fylkeslag er representert ved andre enn fylkesleder; se nederst i denne artikkelen for mer informasjon:

 • Sentralstyret: Sentralstyret og vararepresentanter møter fast i Landsstyret.
 • Fylkeslederne: Fylkeslederne møter fast i Landsstyret.

Direktevalgte landsstyremedlemmer:

REBEKKA BORSCH
Tlf.: 40044474
E-post: rebekka@venstre.no

ODD EINAR DØRUM
Tlf.: 975 54 940
E-post: oe.dorum@gmail.com

ERLEND HORN
Tlf.: 986 19 431
E-post: erlend.horn@bergen.kommune.no

INGER NOER
Tlf.: 900 41 455
E-post: noer@online.no

Varamedlemmer i Landsstyret:

 1. Pål Grødahl (Møre og Romsdal)
 2. Sofie Høgestøl (Oslo)
 3. Peder Lofnes Hauge (Sogn og Fjordane)
 4. Irene V. Dahl (Troms)
 5. May Britt Vihovde (Rogaland)
 6. Trond Svandal (Østfold)
 7. Ingjerd Thon Hagaseth (Oppland)
 8. Torgeir Fossli (Telemark)
 9. Anne Beth Njærheim (Hordaland)
 10. Ingvild Wetrhus Thorsvik (Agder)
 11. Tiril Eid Barland (Akershus)
 12. Suzy Haugan (Vestfold)

Representanter for sideorganisasjoner

Disse reprensentantene kommer i tillegg til de som allerede har landsstyreplass gjennom verv i sentralstyret.

GRUNDE ALMELAND
Unge Venstre
Tlf.: 932 36 043
E-post: grunde.almeland@venstre.no

NAOMI ICHIHARA RØKKUM
Norges Venstrekvinnelag
E-post: naomi.rokkum@gmail.com
Tlf.: 470 19 560

LINN SKYUM
Liberale Studenter
Tlf.: 977 97 451
E-post: linnskyum@gmail.com

Representanter for fylkeslag

Agder Venstre har to representanter i landsstyret.