Sentralstyret og landsstyret i Venstre

Her er oversikt over sammensetningen og medlemmene i Venstres øverste ledelse og tillitsvalgte representert ved Venstres sentralstyre og Venstres landsstyre.

Venstres sentralstyre

Venstres ledertrioKlikk på medlemmene for mer informasjon og kontaktdata. 

Venstres sentralstyre består av:

 • partileder
 • to nestledere
 • fire medlemmer
 • fire varamedlemmer valgt av landsmøtet.

I tillegg møter en representant valgt av Norges Unge Venstre

Landsstyret i Venstre

Venstres landsstyre er sammensatt av

I tillegg er det fire representater fra Venstres sideorganisasjoner: ett medlem valgt av Norges Venstrekvinnelag, ett medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to medlemmer valgt av Norges Unge Venstre.

Noen fylkeslag er representert ved andre enn fylkesleder; se nederst i denne artikkelen for mer informasjon:

Direktevalgte landsstyremedlemmer:

Inger Noer
E-post: noer@online.no

Lena Landsverk Sande
E-post:  lenalandsverk@hotmail.com

Ola Elvestuen
E-post: ola.elvestuen@stortinget.no

Alfred J. Bjørlo
E-post: alfred.bjorlo@venstre.no

Varamedlemmer i Landsstyret:

 1. Odd Einar Dørum (Oslo)
 2. Camilla Bilstad Johannessen (Vestfold og Telemark)
 3. Ann Helen Skaanes (Trøndelag)
 4. Ida Gudding Johnsen (Nordland)
 5. Isak Ole Johansen Hætta (Troms og Finnmark)
 6. Ane Breivik (Vestland)
 7. Stine Hansen (Innlandet)
 8. Trond Svandal (Viken)
 9. Jan Erik Søndeland (Rogaland)
 10. Marit Vea (Oslo)
 11. Ingvild W. Thorsvik (Agder)
 12. Torgeir Fossli (Vestfold og Telemark)

Representanter for sideorganisasjoner

Disse reprensentantene kommer i tillegg til de som allerede har landsstyreplass gjennom verv i sentralstyret.

Ane Breivik
Unge Venstre
Tlf: 994 62 495
E-post: ane.breivik@ungevenstre.no

Astrid Knutsen Hårstad
Norges Venstrekvinnelag
E-post: astrid.haarstad@venstre.no
Tlf.:  986 52 060

Amanda H. Rygg
Liberale Studenter
Tlf.: ‭977 66 526
E-post: amanda.h.rygg@hotmail.com

Representanter for sammenslåtte fylkeslag

 • Viken Venstre har tre representanter.
 • Agder Venstre, Troms og Finnmark Venstre og Trøndelag Venstre har to representanter hver i landsstyret.