Sentralstyret og landsstyret i Venstre

Her er oversikt over sammensetningen og medlemmene i Venstres øverste ledelse og tillitsvalgte representert ved Venstres sentralstyre og Venstres landsstyre.

Sentralstyret

Guri Melby<

Leder

Sveinung Rotevatn<

1. nestleder

Abid Raja<

2. nestleder

Solveig Schytz<

Sentralstyremedlem

Erlend Horn<

Sentralstyremedlem

Benedicte Røvik<

Sentralstyremedlem

Marit Vea<

Sentralstyremedlem

Ane Breivik<

Unge Venstre

Varamedlemmer til sentralstyret

Venstres sentralstyre består av:

 • partileder
 • to nestledere
 • fire medlemmer
 • fire varamedlemmer valgt av landsmøtet.

I tillegg møter en representant valgt av Norges Unge Venstre

Landsstyret i Venstre

Venstres landsstyre er sammensatt av

I tillegg er det fire representater fra Venstres sideorganisasjoner: ett medlem valgt av Norges Venstrekvinnelag, ett medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to medlemmer valgt av Norges Unge Venstre.

Noen fylkeslag er representert ved andre enn fylkesleder; se nederst i denne artikkelen for mer informasjon:

Direktevalgte landsstyremedlemmer:

Lena Landsverk Sande

Møre og Romsdal

Tove Eivindsen<

Trøndelag

Varamedlemmer i Landsstyret:

 1. Odd Einar Dørum (Oslo)
 2. Tone Lind Jørgensen (Vestfold og Telemark)
 3. Pauline Vik Vestly (Rogaland)
 4. Haakon Riekeles (Oslo)
 5. Elise Tingvoll (Møre og Romsdal)
 6. Eirik T. Bøe (Viken)
 7. Anja Johansen (Nordland)
 8. August Simonsen (Vestland)
 9. Kristin Jess-Bakken (Innlandet)
 10. Isak Ole Johansen Hætta (Troms og Finnmark)
 11. Unni Fuglestad (Rogaland)
 12. Torgeir Fossli (Vestfold og Telemark)

Representanter for sideorganisasjoner

Disse reprensentantene kommer i tillegg til de som allerede har landsstyreplass gjennom verv i sentralstyret.

Hans Jacob Huun Thomsen
Unge Venstre
E-post: hansjacob@ungevenstre.no
Tlf: 415 42 485

Jens Håkon Birkeland
Unge Venstre
jenshakon@ungevenstre.no
Tlf.: 970 42 353

Tone Lind Jørgensen
Norges Venstrekvinnelag
Tlf.: 928 83 288
E-post: tonelindjorgensen@gmail.com

Ole Kristian Sandvik
Liberale Studenter
Tlf.: ‭962 39 266
E-post: ole.kristian.sandvik@venstre.no

Representanter fra fylkeslagene

 • Oslo og Viken: 4 representanter hver
 • Vestland: 3 representanter
 • Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag: 2 representanter hver
 • Nordland og Troms og Finnmark: 1 representant hver