Til innhold

Vi er Bambles liberale og grønne alternativ!

Bamble Venstre

Venstres visjon er et sosialt og liberalt samfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv gjennom kreativitet og kunnskap, og der vi tar ansvar for klimaet, miljøet og hverandre.

Våre hjertesaker - valg 2023

 • Helse - for alle

  Venstre vil arbeide for retten til et trygt og nært helsetilbud av god kvalitet for alle. Helse er viktig for livskvaliteten og for at alle skal ha frihet til å delta i samfunnet.

 • Mer natur - ikke mindre

  Venstre vil stanse naturtapet i kommunen. Vi vil ha en balansert utvikling som ikke fjerner naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

 • Ny virksomhet og næringsliv

  Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte ny virksomhet og skape nye arbeidsplasser.

 • Oppvekst og skole - det nære

  Venstre vil ha en trygg og fri oppvekst for alle. Venstre vil ha en kommune som gir sårbare familier relevant støtte når det trengs og som tilfører kompetente ressurser i barnehage og skole der det er behov.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk