Til innhold

Sonja Lønøy Bjørshol

Jeg er svært engasjert i oppvekstmiljø, og ønsker at Averøy kommune skal gi barn og unge de beste forutsetninger og rammevilkår for å bli kompetente samfunnsborgere.

Sonja er født i 1972, og er bosatt i Øksenvågen. Hun er styrer i Mobarn Røsandåsen barnehage.

Barn og unges oppvekstvilkår er mitt hovedfokus, men også helse og sosial, kultur og frivillighet er viktig for meg.

Spesielt vil jeg framheve at barn som trenger det skal få lettere tilgang til logopedtjenester, og at vi i Averøy Venstre ønsker å jobbe fram et godt forebyggende barnevernstilbud. Vi arbeider også for at Averøy igjen skal bli MOT-kommune.

Averøy Venstre ønsker et levende samfunn som styrker helse, trivsel og identitet gjennom blant annet å støtte opp om frivillige lag og organisasjoner.