Til innhold

Torild Jørgensen

Bor på Rasta, 53 år. Jobber for tiden innen forsvarssektoren, har hele livet jobbet med miljøfag. På fritiden liker jeg å være ute i skauen eller på ski, eller bare slappe av.

Jeg er opptatt av at det skal være enkelt å velge miljøriktige løsninger. Menneskers dyrehold skal baseres på god dyrevelferd, og jeg synes det er flott at vi har fått ulv i Østmarka. Jeg håper den kan leve godt i fred og ro i markas skoger.
Noe som engasjerer meg er demokratiet vårt, skal vi ha et godt folkestyre må flere engasjere seg. En ting er at stemmedeltagelsen går ned, men vi trenger også flere som driver politisk arbeid. For meg er dette en dugnadsjobb. Det er moro og en får masse tilbake, men det alt for få som er med. Et folkestyre drives av folk, dvs deg og meg. Jeg vil gjerne ha med flere!
Utenforskap er en annen viktig sak, i dagens samfunn er kravet til effektivitet og tilpasning stort, og ikke alle mennesker klarer å tilpasse seg. Dette gjør at det faktisk faller flere utenfor i dag enn før i tiden hvor det var mange typer jobber og oppgaver. Å stå utenfor skaper ensomhet og passivisering. Vi må ta innover oss at kravet om tilpasning har gått for langt for en del mennesker, og for disse er det faktisk samfunnet som må tilpasse seg slik at vi også kan få disse med oss på jobb eller i aktivitet. Dette vil være forebyggende på alle måter, særlig for den enkelte det gjelder.  «Alle med!» er et viktig motto for meg.
I Venstre er vi optimister, vi har tro på at enkeltmennesket er kreativt og finner løsninger. Når vi samarbeider blir vi ennå bedre, og hvis noen trenger hjelp stiller vi opp for hverandre. Jeg vil gjerne ha med flere på laget vårt.