Til innhold

Tove Hofstad

Tove Hofstad er gruppeleder for Lier Venstre og fylkestingsrepresentant for Viken Venstre.Tove er 53 år og kommer fra Lier, hun har 2 gutter i 20-årene og har lang erfaring innenfor privat næringsliv.

Som lokalpolitiker er Tove opptatt av:

  • at barn og unge kan se tilbake på at barnehage, skolegang og fritid i Lier er en verdifull del av livet
  • å fremme bruk av kollektivtransport, sykkel og gange – for klima og folkehelsens skyld
  • bærekraftig næringsutvikling hvor vi skaper nye grønne arbeidsplasser og samtidig tar vare på naturen
  • å la kulturen blomstre og ta vare på kulturminner og -landskap
  • at alle liunger skal ha mulighet til å leve et aktivt og deltakende liv, hele livet
  • at Lier skal være en kommune med rom for mangfold og annerledeshet

Verv

Tove har vært representert i Lierpolitikken siden 2011 og har siden 2015 vært gruppeleder og kommunestyrerepresentant for Venstre i Lier. Hun sitter i dag som en av Venstres faste representanter i fylkestinget i Viken i tillegg til å sitte i Næringskomiteen. Hun stiller som Venstres 2. kandidat til valget i Buskerud i 2023.

Engasjement og erfaring

Tove har lang erfaring innen privat næringsliv og som rådgiver i Venstres partiorganisasjon. Høsten 2022 startet hun som gründer og sosial entreprenør hvor hun jobber for å skape arbeidsplasser for folk med utdanning og erfaring, men som av ulike grunner ikke kan jobbe 100%. Hun har reist mye i både inn- og utland og har lært mye om hvordan man bygger relasjoner på tvers av kulturer. Hun har utdanning innen ledelse og trives godt med å få andre til å lykkes. Tove er dedikert, en utpreget lagspiller og tar ombudsrollen med stor entusiasme.