Foreslåtte kandidater til Akershus Venstres fylkestingsliste

Lokallagene i Akershus har kommet med innspill til hvilke kandidater de ønsker å ha på Akershus Venstres fylkestingsliste. Se oversikten over innspillene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Foreslåtte kandidater (sortert i alfabetisk rekkefølge):

Ane D. Vassbotn, Asker

Anne Line Gudbjørgsrud, Skedsmo

Audun Vindøy, Bærum
F. 1982 fra Slependen i Bærum er tidligere nestleder i Unge Venstre. Han har også vært fylkesleder i Sør-Trøndelag Unge Venstre.

Audun Heskestad, Rælingen
Nesleder i Rælingen Venstre.

Bente Knagenhjelm, Bærum

Boye Bjerkholt, Skedsmo

Varaordfører i Skedsmo. Jobber som generalsekretær i Unge Venstre. Har hatt mange verv både i Venstre og i Unge Venstre.

Camilla Hille, Ski
Har tre barn og er bosatt i ski kommune. Utdannet sosionom og statsviter. Har skrevet masteroppgave i internasjonal politikk med hovedvekt på naturressurser, og bacheloroppgave om lobbyisme på Stortinget.

Charlotte Hagelund, Rælingen

Chriss Madsen, Rælingen

Erik Lundeby, Frogn

Gry Bøhmer, Asker

Gudbrand Teigen, Bærum

Guri Haveråen, Vestby

Inge Solli, Nittedal


Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård

Gruppeleder. Kommunestyre og Formannskap/"teknisk utvalg" fra 1999 – 2011. Leder av Akershus Venstre 2008-2010. To år i Samferdselsutvalget i fylket i forrige periode. Er opptatt av miljø, økonomi, arealpolitikk, samferdsel — og at dette skal henge sammen. Har etter hvert også blitt mer opptatt av hvordan utnytte den store ressursen som den godt voksne befolkningen er. Har jobbet mye med utredninger knyttet til areal— og transportplanlegging i Miljøverndepartementet og finansiering i Nærings- og handelsdepartementet. Har også vært lærer. Alder snart 64 år, tre voksne barn, fire barnebarn og er avdelingsdirektør i Garantiinstituttet for eksportkreditt. Andre fritidsaktiviteter: har en gammel seilbåt samme med mine tre døtre.

Ivar Ruud Eide, Frogn

Jan Monsen, Aurskog-Høland

Jan Vevatne, Asker

Jonas Tautra Vevatne, Asker
37 år gammel småbarnsfar fra Heggedal i Asker. Utdannet statsviter fra UiO og har en mastergrad i internasjonal politisk økonomi. Jobber som seniorrådgiver ved Nasjonalt Utdanningssenter for Samfunnssikkerhet og Beredskap (NUSB). Tidligere forsker ved CICERO og jobbet i Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet med klimaforhandlinger og klimapolitikk. Sitter som nestleder i styret til Akershus Energi AS og har vært pådriver for fjernvarmesatsningen. Er opptatt av kunnskap og utdanning, en kommunal klimapolitikk, bedre kollektivtrafikk og tilrettelegging for syklister, bevaring av grønt- og blåkorridorer når tettstedene våre nå fortettes.

Jorunn Holter, Frogn

Kjell-Erik Dahl, Nannestad

Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum

Line Stokholm, Frogn

Marianne Felin Bjørgaas, Bærum
f. 1951. Har arbeidet på gymnas/videregående skole i 28 år og underviser i spansk og rettslære ved Eikeli vgs. Sitter i skoleutvalget på Valler vgs, Rosenvilde vgs og Ramstad Ungdomsskole. Opptatt av skolepolitikk.

Odd Roar Kristensen, Bærum

Ola G. Strømme, Lørenskog

Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum

Pauline Kirknes, Asker

Petter Gulbrandsen, Nannestad

Randi Øgrey, Bærum

Roger Axelsson, Ullensaker

Runar Bålsrud, Hurdal
Ordfører i Hurdal kommune (siste 3 år). Gift, to barn (jenter på 13 og 15 år). Kommunestyrerepresentant for Venstre i Hurdal, og valgt til ordfører under direktevalg på ordfører i 2007. Yrkesoffiser i Forsvaret i 25 år, og 30 års arbeid innenfor frivillige organisasjoner (idrett). Politiske hovedsaker: Arealplanlegging og samferdsel.

Sesselja Bigseth, Nes

Siw Fjelstad, Frogn

Solveig Schytz, Ås
Solveig Schytz (født 1976). bor på Ås, er gift og har 3 barn. Er p.t leder av Ås Venstre, organisatorisk nestleder i Akershus Venstre. Er utdannet konservator fra Universitetet i Oslo, og har bred erfaring fra arbeid i museum og kulturminnevern. Arbeider p.t som rådgiver hos Riksantikvaren. Viktige saker: miljøvern, frivillighetens rolle i samfunnet og barn og unges oppvekstvilkår.

Svein Falch, Bærum
45 år gammel 5 barnsfar fra Oslo som har vært bosatt i Asker (14 år og Bærum siste 4 år). Yrkesbakgrunn fra markedsføring og salg innen næringsmiddelbransjen, blant annet som direktør for Unilevers norske virksomhet. Har i 2010 etablert egen virksomhet innen bedriftsrådgivning. Har opp gjennom årene hatt mange verv innen idrett, skole barnehager, bransjeforeninger, ideelle stiftelser og i kommersielle virksomheter. Mest opptatt av samferdsel, næringsliv og utdannelse. Ble medlem av Venstre i begynnelsen av 2010.

Sven Trygve Haabeth, Bærum
Er 33 år og har en bachelorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo. Jobber med kunnskapsformidling og rådgivning. Er opptatt av mangfold, i naturen, kulturen og i næring. Har et bredt spekter av politiske interesseområder, fra miljø og klassisk naturvern, til utdanning, sosialt ansvar, kultur og landbruk. Har vært politisk engasjert siden ungdomskolen, aktiv i Unge Venstre fra 96-99 og på ny i Unge Venstre og Venstre fra 2007. Har vært aktiv i Norsk Rockforbund og sittet som leder i Fagrådet for Rockeklubber.

Thor W. Togstad, Gjerdrum
Leder av Gjerdrum Venstre, medlem av kommunestyret og nestleder Kontrollutvalget. Lang fartstid i Venstre og opptatt av finans- og næringspolitikk, sosialpolitikk, kulturpolitikk og internasjonalisering. Siviløkonom/master i ledelse med ledererfaring fra finans og industri og bred styreerfaring nasjonalt og internasjonalt.


Tine Brubak Jahren, Fet

Leder av Fet Venstre og kontorleder på Fetsund Lenser (nasjonalt kulturminne, fløtningsmuseum og natursenter) Styremedlem i Fet Kulturforum. 35 år gammel tobarnsmor med sterke meninger om blant annet narkotikapolitikk, personvern og innvandrings- og intereringspolitikk. Utstyrt med en liberal ryggmargsrefleks og stort engasjement.

Tor Olav Steine, Bærum

Torhild Jørgensen, Lørenskog

Trine Hvoslef-Eide, Ås

Truls S. Johnsen, Vestby

Øystein Smidt, Nes

Åse Birgitte Skjærli, Nes

F. 1977 og oppvokst i Nes på Romerike. Studert Statsvitenskap på UiO og Byggkonstruksjonsingeniør på HiST. Bosatt på Årnes i Nes med mann og ett barn på 10 mnd. Jobber som prosjektleder på Statsbyggs hovedkontor og underviser drama i kulturskolen i Nes. Sitter i kommunestyret og kulturutvalget lokalt og har sittet som 1. vara til fylkestinget inneværende periode. Er opptatt av: – Infrastruktur i samfunnet og dimensjoneringen av denne for framtidige behov. – Barn og unges læringsvilkår i skolen. – Utdanningsløpet fokus på sammenhengen mellom videregående utdanning og høgere utdanning. – Samfunnets ivaretakelse av barn og unge som ikke får tilfredsstillende omsorg i hjemmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**