Satsning på forebygging og folkehelse

Nakuhel-senteret, Asker
Nakuhel-senteret, Asker. Foto: Ivar Knai

Moderne livsstilssykdommer, rusrelaterte sykdommer og psykiske lidelser er blant vår tids største helseutfordringer. Venstre mener det må legges bedre til rette for at borgerne kan ta valg som forebygger disse.

For Venstre henger helse, ernæring og miljø nøye sammen. Muligheten for å ta grønne valg i hverdagen kan forebygge blant annet livsstilssykdommer. Styrking av gang/sykkelveier, god tilrettelegging for idretts- og friluftsliv, kollektivsatsing og bevaring av grønne lunger bidrar til styrket psykisk og fysisk helse for mange.

Asker Venstre vil:

 • Prioritere det forebyggende helse- og omsorgstilbudet høyere i kommunen.
 • Forebygge det økende helseklasseskille.
 • Opprette egne folkehelseprogram til ulike aldersgrupper.
 • Skape større sammenheng mellom helse- og miljøpolitikk i kommunens planarbeid.
 • Følge opp samhandlingsreformen med særlig å styrke det faglige innholdet og kapasiteten.
 • Utvikle Asker til en foregangskommune og inkludere arbeidet med psykisk helsevern i arbeidet med samhandlingsreformen.
 • Gjøre Asker til en foregangskommune i å ta i bruk velferdsteknologi for å sikre kvaliteten i tjenestene og økt egen mestring for pasienten.
 • Vektlegge samarbeid med det frivillige i det forebyggende arbeidet og ved rehabilitering.
 • Videreutvikle ordningen med brukerstyrt personlig assistent for aktuelle innbyggere.
 • La pleietrengende, som ønsker det, får bo hjemme lengst mulig og oppleve trygghet og mestring av hverdagen.
 • Opprettholde Bærum og Blakstad sykehus med sine verdifulle spesialfunksjoner.
 • Styrke den nye barne- og familieenheten i Asker og barneverntjenesten, slik at utsatte barn og unge med spesielle behov får raskt hjelp, og i egen kommune.
 • Arbeide for et styrket lavterskeltilbud ved psykiske lidelser.
 • Jobbe for å begrense luftforurensning og støy fra trafikken.

 

Mer om Asker Venstres helsepolitikk

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**