Lørenskog Venstre om næringsliv

Fra venstre Torild Jørgensen og Monica O. Oseberg fra Lørenskog, Eirik T.Bøe og Solveig Schytz Akershus Venstre`s toppkandidater, Alf Knutsen og Lørenskog Venstre`s 1.kandiddat Bjørn Ivar Gran.
Fra venstre Eirik T.Bøe og Solveig Schytz Akershus Venstre`s 2 toppkandidater til fylkestinget og Lørenskog Venstres Alf Knutsen skaperen av” Elias, den lille redninsskøyta”..

“Et mangfoldig,
nyskapende og
miljøvennlig
næringsliv.

Venstre ønsker å hjelpe frem gründere, øke kunnskapsbasert næringsliv og gjøre det enkelt og attraktivt å utvikle næringsvirksomhet i Lørenskog. Dette vil være et viktig bidrag til et levende lokalmiljø og kan redusere jobbpendling.

Lørenskog Venstre vil:

 • utvikle en kommunal næringsplan med spesiell vekt på næringer relatert til helse, logistikk og kultur, og utvikle et samarbeid med de videregående skolene i kommunen
 • etablere en “næringshage” med rimelige lokaler for selvstendig næringsdrivende

  Ungdomsbedriften Badeglede under Mailand mesterskapet i Ungt Entreprenørskap 2014. "Foto: Monica O. Oseberg"
  Ungdomsbedriften “Badeglede” vinnere av Mailand mesterskapet i Ungt Entreprenørskap 2014. “Foto: Monica O. Oseberg”
 • utvikle næringssamarbeidet med andre kommuner i regionen
 • sidestille offentlige og private tjenestetilbydere
 • prioritere kvalitet og miljøprofil ved offentlige innkjøp
 • at det ikke åpnes for flere søndagsåpne butikker i Lørenskog
 • stimulere ungdommen spesielt til å etablere bedrifter, for eksempel gjennom «Ungt Entreprenørskap»
 • regulere tilstrekkelige arealer til næringsutvikling og småbedrifter ved knutepunkter som Ahus og Lørenskog stasjon
 • støtte tiltak som gir jordbruket i kommunen en sikker fremtid og oppmuntre til økologisk landbruk
 • at Lørenskog kommune skal ha som prinsipp å regulere tomter til et formål før de selges

Les om Alf Knutsen og “Elias, den lille redningsskøyta” her

Les om “Gründercamp i miljømessing transport for fremtiden” Ungt Entreprenørskap på Mailand her

Les om “Mailandmesterskapet” i Ungt Entreprenørskap her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**