Politiske verv og utvalg

Perioden 2023-2027

Kommunestyret 2023-2027

Formannskapet 2023-2027

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 2023-2027

Utvalg for teknikk, næring og miljø 2023-2027

Utsending til KS fylkesmøte 2023-2027

_______________________________________________________________________

Perioden 2019-2023

Kommunestyret 2021-2023

Formannskapet 2021-2023

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 2019-2023

Utvalg for fisk og vilt 2019-2023

Kommunens klageutvalg 2019-2023

Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU) 2019-2023


Kommunestyret 2019-2020

Formannskapet 2019-2020

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2020

 


Perioden 2015 til 2019

Kommunestyret og formannskap

Kommunestyret 2018-2019

 • Erik Holm Melby, gruppeleder
 • Stig Løkke- Sørensen, fast medlem
 • Tom Fidje 1. vara
 • Charles Franklin, 2. vara
 • Øystein Smidt, 3. vara
 • Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, 4. vara

Formannskapet 2018-2019

 • Erik Holm Melby, fast medlem
 • Stig Løkke- Sørensen, 1. vara

Kommunestyret 2015-2018

 • Åse Birgitte Skjærli, fast medlem
 • Stig Løkke- Sørensen, fast medlem
 • Erik Holm Melby, 1.vara
 • Inger Grøtta Østvold, 2.vara
 • Tom Fidje, 3. vara

Formannskapet 2015-2018

 • Åse Birgitte Skjærli fast, medlem
 • Stig Løkke- Sørensen, 1.vara

Utvalg og råd

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 2017-2019

 • Erik Holm Melby fast, medlem
 • Ole Andreas Sørli-Sidselssønn 1. vara

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 2015-2017

 • Inger Grøtta Østvold, fast medlem
 • Erik Holm Melby, 1. vara
 • Marit Nicholson, 2. vara

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • Tom Fidje, leder

Administrasjonsutvalget 2015-2018

 • Åse Birgitte Skjærli, vara

Nes Eldreråd

 • Grethe Elisabeth Bjørge, vara

Sakkyndig nemnd – eiendomsskatt

 • Hans Østvold, medlem

Administrasjonsutvalget 2018-2019

 • Erik Holm Melby, vara

Sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt

 • Grethe Elisabeth Bjørge, vara

Representanter til årsmøtet i Ovlien samfunnshus

 • Marit Nicholson representant Lars Eirik Mobæk, vara

Kontrollutvalget

 • Øystein Smidt, medlem

Samarbeidsutvalg Svarverud barnehage 2015-2017

 • Inger Grøtta Østvold, medlem

Samarbeidsutvalg Skåningsrud skole og ressurssenter 2015-2017

 • Inger Grøtta Østvold, medlem

Samarbeidsutvalg Svarverud barnehage 2017-2019

 • Erik Holm Melby, medlem

Samarbeidsutvalg Skåningsrud skole og ressurssenter 2017-2019

 • Erik Holm Melby, medlem