Historikk Asker Venstre

Hvilke saker har Asker Venstre jobbet med og hvordan?

Årsmeldinger og referater fra årsmøter

2018

Årsmelding 2018 Asker Venstres kommunestyregruppe

2017

Årsmelding 2017 Asker Venstres kommunestyregruppe

2016

Årsmelding 2016 Asker Venstre lokallag – med årsregnskap.

Årsmelding 2016 Asker Venstres kommunestyregruppe

Årsmøteprotokoll 2016 Asker Venstre lokallag

2015

Vedtatt årsmelding Asker Venstre lokallag 2015 – med årsregnskap Asker Venstre 2015

Årsmelding kommunestyregruppa Asker Venstre 2015

Her kan du lese Asker Venstres politiske program for 2015-2019

2014

Årsrapport lokallaget Asker Venstre 2014

Årsrapport for kommunestyregruppa i Asker Venstre 2014

Referat fra årsmøtet for 2014

2013

Årsrapport lokallaget Asker Venstre 2013

Årsrapport for kommunestyregruppa i Asker Venstre 2013

Referat fra årsmøtet for 2013

Asker Venstres folkevalgte i perioden 2011-2015

Asker kommunestyre
Ingvild Tautra Vevatne, Gulhella
Jørgen Blom, Billingstad
Erling Bergsaker, Hvalstad

Vararepresentanter
1. vara: Ivar Johannes Knai, Heggedal
2. vara: Ane Drougge Vassbotn, Heggedal
3. vara: Marit H. Meyer, Heggedal
4. vara: Christian Steenfeldt Foss, Asker
5. vara: Berit Boman, Asker
6. vara: Bernt Bucher-Johannessen, Asker

Asker Venstres folkevalgte i perioden 2007 – 2011

Asker kommunestyre:
Ingvild Tautra Vevatne
Eldfrid Hovden
Erling Bergsaker
Jan Erik Wilhelmsen

Vararepresentanter:
Gry Bøhmer
Cathrine S. Rolland
Robin Kumar Sangar
Jan Halvor Harsem
Henning Furulund