Politisk program for Bergen Venstre

Her kan du lese vårt bystyreprogram for 2019-2023

Vi vedtar politikk for fremtidens Bergen. Nå kan du lese programmet vårt, vedtatt 23.03.2019. Dette er politikk vi tror kommer til å bidra til en grønnere og mer levende by.

Vi foreslår blant annet:

  • Å åpne for å bruke lokale finansieringsmidler til å bygge bybanen, i tillegg til bompenger og statlige midler
  • Et fossilfritt Bergen innen 2030
  • Å ansette flere helsesykepleiere og skolepsykologer
Les programmet her:

Et liberalt samfunn for alle: Bergen Venstres bystyreprogram 2019-2023

Kapittel 1: Utdanning
Kapittel 2: En attraktiv by
Kapittel 3: Demokrati, åpenhet og trygg økonomistyring
Kapittel 4: Helse og sosial
Kapittel 5: Byutvikling
Kapittel 6: Miljø, klima og naturmangfold
Kapittel 7: Transport
Kapittel 8: Mangfold

Last ned programmet som PDF-dokument

Program for perioden 2015-2019: