Akershus: Nominasjonskomitéens innstilling på fylkestingsvalgliste

Elisabeth Holter-Schøyen og Solveig Schytz er innstilt på hhv 2. og 1. plassen på valglisten til Akershus fylkesting. , Foto: Johan Malvik
Nominasjonskomiteen presenterer en enstemmig innstilling til fylkestingsliste for Venstre i Akershus for valget i 2023.

Per Aage Pleym Christensen har ledet nominasjonsarbeidet i Akershus valgkrets.

– Komiteen har hatt et luksusproblem. Veldig mange dyktige kandidater er foreslått og har sagt seg villige til å stå på de 10 øverste plassene. Det har derfor vært en utfordrende oppgave å skulle velge blant disse, sier Per Aage Pleym Christensen, som har ledet nominasjonskomitéen for Akershus valgkrets.

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å finne de sterkeste kandidatene, som kan jobbe sammen som et team ikke bare i valgkampen men i fire år fremover. Både som gruppe og i et samarbeid med andre partier i fylkestinget. – Det er en naturlig ambisjon for et sentrumsparti å komme i posisjon for å få gjennomslag for god, liberal politikk. Vi ville finne en god balanse mellom kompetanse, erfaring og fornyelse – og det mener vi at vi har klart. Så får vi se om nominasjonsmøtet er enige med oss, sier Pleym Christensen.

– Jeg vil berømme de lokallag og enkeltpersoner som har kommet med forslag, og til kandidatene som har stilt seg til disposisjon. Ikke minst vil jeg takke medlemmene i komiteen for godt samarbeid.

58,2% av kandidatene er kvinner. 18,2% av kandidatene på listen vil være 30 år eller yngre i valgåret. Kandidatenes gjennomsnittsalder er ca 46 år.

Nominasjonskomitéens innstilling på fylkestingsvalgliste for Akershus valgkrets

Plass Navn Kommune Født
1 Solveig Schytz Ås 1976
2 Elisabeth Holter-Schøyen Asker 1961
3 Margrethe Prahl Reusch Lillestrøm 1979
4 Tobias Waage Bremnes Asker/UV 2004
5 Camilla Edi Hille Nordre Follo 1974
6 Ole Andreas Sørli-Sidselssønn Nes 1993
7 Øystein Goksøyr Bærum 1968
8 Hulda Tronstad Bærum 1968
9 Arjo van Genderen Vestby 1969
10 Mirnesa Balagic Ullensaker 1991
11 Stephen Meinich-Bache Rælingen 1973
12 Frank Roland Bærum 1958
13 Brage Kåsa Skarstein Asker/UV 2004
14 Line Skuterud Frogn 1979
15 Karl Henrik Laache Nannestad 1954
16 Gro Buttingsrud Asker 1973
17 Tommy Lund-Pettersen Lørenskog 1977
18 Christina Teige Apuzzo Asker 1989
19 Olav Fjeld Kraugerud Ås 1976
20 Kristin Engely Ullensaker 1977
21 Knut Bakkehaug Eidsvoll 1966
22 Alida Ravndal Asker/UV 2004
23 Liselotte Lunde Bærum 1985
24 Nesanet Hailemariam Nordre Follo 1982
25 Marion Christine Sæther Enebakk 1985
26 Anne Sofie Mørland Aurskog-Høland 1970
27 Jostein Furelid Tellnes Asker 1978
28 Hedda Wølner Kristiansen Lillestrøm/UV 2000
29 Lars O. Haugen Eidsvoll 1971
30 Wenche Steen Bærum 1959
31 Lars Peder Nordbakken Gjerdrum 1957
32 Ingvild Tautra Vevatne Asker 1950
33 Lars Peter Østrem Enebakk 1988
34 Anne-Berit Smørås Nesodden 1952
35 Torill Nedberge Klevmark Lunner 1953
36 Christine Meklenborg Nilsen Eidsvoll 1972
37 Iver Olav Sunnset Hurdal 1958
38 Athina Thoresen Rælingen 1992
39 Line Stokholm Frogn 1969
40 Celine Kronen Gutierrez-Mowinckel Nannestad 1982
41 Eirik Bøe Bærum 1964
42 Anne Marie Abeler Asker 1979
43 Amanda Haugnes Rygg Lillestrøm 1994
44 Ellen Gjevik Bærum 1966
45 Gudbrand Teigen Bærum 1965
46 Emma Strandbakke Nordre Follo 2003
47 Silje Marie Maanum Lørenskog 2000
48 Gard Løken Frøvoll Lillestrøm 1994
49 Bjørn Borgen Lillestrøm 1970
50 Johan Ellingsen Enebakk 1949
51 Kristin Bergtora Sandvik Nordre Follo 1975
52 Marcus André Holst-Pedersen Lillestrøm 1998
53 Anja Haraldstad Asker 1973
54 Hikmet Hasemin Koc Lillestrøm 1986
55 Inge Hallgeir Solli Nittedal 1959