Ja, til et renere Kolbotnvann!

Skrevet av Camilla Edi Hille.

Ja, til et renere Kolbotnvann!

Det må jobbes videre for et renere Kolbotnvann, og da er det mange tiltak som må på plass. Det er en god del tiltak vi ikke råder over som lokalpolitikere, men det vi kan gjøre noe med skal vi gjøre noe med.

Avrenning fra landbruket er et av problemene og et tiltak kan være at vi i større grad unngår høstpløying, dette avgjøres ikke av oss lokalt, men vi kan jobbe for strengere restriksjoner nasjonalt. Det vi kan passe på lokalt er å sørge for at vi har en god kantsone av vegetasjon som binder vann og naturlig renser det.

Vi har en skjøtselsplan i kommunen og det skal utarbeides en egen skjøtselsplan for kantsonen og de offentlige områdene langs Kolbotnvannet. Dette arbeidet er ikke ennå ferdig.

Et annet svært viktig, men dyrt tiltak er å fortsette utbyttingstakten av vann- og avløpsrørene i kommunen.

Les mer om Venstres klima og miljøpolitikk i Nordre Follo her.