Til innhold

Audun Wangen

Audun Wangen

Jeg er 46 år gammel (f.1977) og har vokst opp i Kongsvinger. Jeg har arbeidet med informasjonsteknologi i eller med Kongsvinger kommune i nesten 20 år, men jobber nå i Orange Business.

Jeg er medlem av Venstre, fordi jeg bryr meg om individuell frihet, rettigheter og personvern, rusomsorg, klima og internasjonalt samarbeid. Ettersom jeg jobber med IT til daglig, er jeg naturlig nok også opptatt av teknologi og digitalisering, spesielt IT sikkerhet, meroffentlighet og integrasjoner mellom sektorer i det offentlige.

På fritiden er jeg med på ligaspill i bowling, spiller piano og er med som frivillig, blant annet for Kongsvinger IL ishockey.