Til innhold

Elisabeth Holter-Schøyen

Elisabeth Holter-Schøyen, førstekandidat for Asker Venstre 2023.

Klima og miljø må alltid komme først. Vi må skape sunn vekst samtidig som vi tar vare på det viktigste vi har: Vårt rike og unike naturmangfold. For kloden og våre etterkommere.

Elisabeth Holter-Schøyen er en erfaren og engasjert politiker som har gjort og gjør en betydelig innsats for Asker Venstre. Som blant annet gruppeleder for partiets kommunestyregruppe representerer hun en solid og pålitelig stemme for Venstre i kommunen.

Kort om Elisabeth:

  • Bor i Hallenskog med mann og katt, 3 voksne barn
  • Gründer og sertifisert coach
  • Brenner for klima og miljø

Elisabeth er kjent for sitt sterke engasjement innen klima, miljø og naturvern. Hun har vært en pådriver for å redusere klimagassutslippene og fremme bærekraftige løsninger i Asker. Hun har også vært opptatt av å verne og bevare naturressursene i kommunen, med spesielt fokus på Oslofjorden. Hun jobber for å sikre en ren og sunn fjord, og støtter tiltak som bidrar til å bevare det marine økosystemet.

Sirkulær økonomi og bærekraft

Elisabeth er også opptatt av å fremme sirkulær økonomi og bærekraftige forretningsmodeller i Asker. Hun tror på viktigheten av å utnytte ressursene på en mer effektiv og miljøvennlig måte, samtidig som man skaper grønne arbeidsplasser og stimulerer til økonomisk vekst.

Samferdsel og kollektivtrafikk

Når det gjelder samferdsel og kollektivtrafikk, har Elisabeth søkelys på å forbedre tilgjengeligheten og bærekraften i transportsystemet. Hun jobber for å utvide det utslippsfrie hurtigbåttilbudet i Oslofjorden, noe som vil gi et raskt og miljøvennlig alternativ for pendlere og reisende i regionen.

Oppvekst for barn og unge i Asker.

Hun er opptatt av å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i Asker. Hun jobber for å styrke barnehager og skoler, samt å tilrettelegge for trygge og stimulerende fritidsaktiviteter. Hun tror på betydningen av å gi barn og unge muligheten til å utvikle seg og realisere sitt potensiale.

Forbedre levekårene for eldre

Elisabeth har også et engasjement for eldrepolitikk og jobber for å forbedre levekårene for eldre gjennom å sikre gode og tilgjengelige helse- og omsorgstjenester, samt å skape et inkluderende og aktivt miljø der eldre kan trives og delta.

Handlekraftig og inkluderende

Med sin erfaring, kunnskap og dedikasjon til disse viktige sakene, er Elisabeth en verdifull ressurs for Asker Venstre. Hun representerer partiets verdier på en overbevisende måte og har vist seg å være en handlekraftig og dyktig politiker. Hun er kjent for sin evne til å lytte, være inkluderende og skape dialog. Hun er en brobygger som jobber for å finne felles løsninger og bygge allianser på tvers av politiske skillelinjer.

Gjennom sitt lederskap og politiske engasjement jobber Elisabeth for å skape en bærekraftig og inkluderende kommune der både natur, næringsliv og innbyggere trives og blomstrer.

Bakgrunn

Om: Født 1961, bor i Hallenskog/Heggedal, er gift, har 3 barn og katt.

Oppvokst og bodd 30 år i Asker, 16 år i Røyken, og tilbragt mye tid i Hurum.

Vært leder av Aksjonsgruppa for bevaring av Hallenskog stasjon og var med å få gjenåpnet den nedleggingstruede stasjonen 2 ganger. Var nestleder og styremedlem i Spikkestadbanen Pendlerforening som kjemper for å få tilbake direktetoget på Spikkestadlinjen. Medlem i Spikkestadutvalget – et politisk sammensatt ad hoc-utvalg for Asker, Røyken og Hurum som jobbet for et best mulig transportsystem i Spikkestadkorridoren. Med i referansegruppen i forprosjektet til Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Oslo kommune for «Utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden».

 

Utdannelse

Diplomstudium i markedskommunikasjon fra Instituttet for Markedsføring
Kulturstudier og kurs i semiotikk og semiologi fra Instituttet for Kulturstudier/UiO.
RRA kvalifisering.
Sertifisert Coach innen prestasjon og endringsledelse.

Yrkesbakgrunn

  • Strategisk rådgiver/partner i internasjonalt kommunikasjonshus – jobbet med merkevarebygging og samfunnsansvar for store norske og internasjonale annonsører

  • Gründer av lite designbyrå – identitet og strategisk design, gikk fra 2-5 ansatte

  • Administrasjon/økonomi innen varehandel – startet med 1 butikk i 2011, familien eier/driver nå 20 butikker i Norge og Sverige med 200 ansatte

  • Heltidspolitiker