Folkevalgte i Asker

Venstre er representert i alle tre kommuner i nye Asker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres folkevalgte i Asker

Kommunestyregruppa Asker Venstre
Fra venstre Marit Meyer, Jostein Tellnes, Bernt Bucher Johannessen og Marit Brochmann

I kommunestyret 2015 – 2019 har Venstre følgende representanter:

Jostein Furelid Tellnes (gruppeleder og formannskapet)

Marit Helene Meyer (bygningsrådet)

Marit Brochmann (komite for oppvekst)

Bernt Bucher Johannessen (komite for teknikk, kultur og fritid)

Venstres vararepresentanter er:

Lisbeth Landfald

Njål Vikdal

Gry Bøhmer

Jonas Vevatne

Gro Buttingsrud Martnes

Christian Steenfeldt-Foss

Venstres folkevalgte i Hurum

Fra venstre Christian Dyresen, Gunn-Torill Tomme Mathisen og Merete Haug

Merete Haug (planutvalget, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne)

Christian Dyresen (helse- og omsorgsutvalg)

Gunn-Torill Tomme Mathisen (formannskapet)

Vararepresentanter:

Svein Lesto

Anne Sofie Riseng

Jack Engen Nygård

Bjørn Lindvig

Venstres folkevalgte i Røyken

Fra venstre: Lasse Thue, Rebekka Borsch, Elisabeth Holter-Schøyen, Tore Hogstad
Halvard Berg
Lasse Sandnes

Elisabeth Holter-Schøyen (leder utvalg for miljø, klima og samferdsel)

Lasse Thue (leder planutvalg og bygningsråd, formannskapet, administrasjonsutvalget, klageutvalget)

Lasse Sandnes (leder råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, nestleder helse- og omsorgsutvalget)

Tore Hogstad (nestleder helse- og omsorgsutvalget)

Daniela Torsvik (nestleder naturforvaltningsnemda)

Halvard Berg (kontrollutvalget)

Elin Nyborg (nestleder kulturutvalget)

Vararepresentanter

Ellen Lysne

Heidi Elise Bruer

Per Midteide

Tom Roger Stensberg

Rebekka Borsch

Øvrige verv

 • Ingvild Tautra Vevatne – leder for kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne og leder av jury for tilgjengelighetsprisen
 • Erling Bergsaker – nestleder i kontrollkomiteen og styremedlem i Holtsmarks stiftelse
 • Jan Erik Wilhelmsen – 3. vara til kontrollkomiteen
 • Kristian Kvam – medlem av klageutvalget
 • Vidar Grøtta – 2. vara til klageutvalget
 • Lisbet Landfald – medlem av juryen for byggeskikkprisen
 • Jonas Vevatne – første vara til Oslofjordens friluftsråds årsmøte
 • Ivar Knai og Christian Steenfeldt-Foss, hhv medlem og første vara til Oslo og omegn friluftsråds årsmøte
 • Jorunn Marie Thon – medlem av jury for frivillighetsprisen
 • Marit H. Meyer – vara til styret i Heggedal Hovedgårds venner
 • Harald Brevig – vara til styret i Ungdomsboliger
 • Karna Svanemyr – vara til styret i Ottersens legat for eldre og syke
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**