Årsmøte for Askøy Venstre

Innkalling til årsmøte for Askøy Venstre 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøte blir holdt
15. januar 2014 kl 19.00. Møte finner sted i formannskapssalen i rådhuset i Kleppestø.

Terje Breivik

Foto: Bård Ek

Gjest: Terje Breivik — Stortingsrepresentant for Venstre fra Hordaland med plass i finanskomitéen
Tema om blant annet: Utfordringer som vekst kommune

Foreløpig saksliste:
1. Innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmeldinger
4. Regnskap
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Handlingsplan 2014
9. Innkomne saker
sak-9a
sak-9b
sak-9c
sak-9d
10. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest søndag 12. januar 2014.

Oppdatert sakliste og dokumenter vil bli lagt ut på lagets nettsider straks de er klar.

Hilsen
styret Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**