Program 2015-2019 – Grønnere, rausere og mer liberal

Valglisten 2015-2019, våre kandidater og valgbudskap.

Valgprogram 2015 – 2019 for Bodø Venstre, last ned fullversjon i pdf

Brosjyre 2015 Bodø Venstre

Politikerne skal være folkets tjenere, ikke dets herrer’ – Erik Bye

Bodø Grønnere, rausere og mer liberal.

Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen og i Venstres politikk. Vi tror på menneskets skaperkraft, og på at folk tar ansvar når de får ansvar.

Alle skal gis mulighet til å ha makten i eget liv, og vi har alle ansvar for egne valg. Like viktig er det å ta ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner får samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss.

Venstre setter folk foran systemer. Statens, kommunens og interesseorganisasjonenes makt skal ikke gå på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunn. I Venstre har vi ingen særinteresser i ryggen, vi styrer etter våre verdier.

Bodø står overfor en rekke veivalg i neste valgperiode. Venstre vil jobbe for at Bodø skal bli en grønnere, rausere og mer liberal by. Alt ligger til rette for å få dette til. Bodø vokser, og preges av optimisme og en rivende utvikling. Venstre deler begeistringen og vil skape muligheter gjennom smarte løsninger, tro på hverandre og på framtiden. Og utvikling betyr omstilling. Venstre vil at Bodøs framtid skal tuftes på Grønn Vekst og på å prioritere mer til de som trenger det mest.

For Venstre er mangfold og åpenhet viktige verdier. Vi vil jobbe fram bredde og mangfold i hele kommunen. Venstre vil at Bodø skal være raus og inkluderende; for gamle, nye og midlertidige Bodøværinger. Vi er demokratiets vaktmestere, og vi skal sørge for at det skinner av det lokale selvstyret i neste periode.

Mye er godt i Bodø og vi er stolte av byen vår. Og vi vil at Bodø skal bli enda bedre: Venstre vil gjøre Bodø grønnere, rausere og mer liberal.

Godt valg!

kap 2. Klima og miljø

 • Grønn byutvikling
 • Grønn transport
 • Grønt skifte

kap 3. Oppvekst og kunnskap

 • Barnehager og SFO
 • Skole
 • Ungdom og Fritid

kap 4. Velferd, omsorg og folkehelse

 • Helse og Omsorg
 • Folkehelse
 • Dyrevelferd

kap 5. Grønn Vekst

 • En JA-kommune
 • Næring og innovasjon

kap 6. Kultur, mangfold og integrering

 • Kultur og mangfold
 • Mangfold og integrering

kap 7. Demokrati og åpenhet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**