Demokrati og åpenhet – kap. 7 program 2015-2019

7. Demokrati og åpenhet.

Bodø Venstre er mot innføring av parlamentarisme i Bodø kommune, fordi vi mener dette vil svekke lokaldemokratiet. Formannskapsmodellen er den beste modellen for Bodø, og Bystyret er det viktigste demokratiske organ. Det er viktig at makten beholdes i Bystyret, og ikke flyttes hvor ikke alle stemmer kan bli hørt. Og det er viktig at posisjon og opposisjon begge har tilgang på administrasjonens krefter.

Bodø Venstre vil jobbe for mer åpenhet i neste periode, og skal sørge for at terskelen for politisk engasjement, og for å bli hørt, skal være så lav som mulig. Det er også nødvendig at folk flest kan få mer og lettere innsyn i de politiske og administrative prosessene i kommunen og at vedtak ikke fattes bak lukkede dører eller i korridormøter.

Kommunereformen kommer til å prege neste periode, og vil være gjenstand for heftig debatt. Bodø Venstre mener kommunereformen er nødvendig, fordi vi ønsker sterkere kommuner med flere oppgaver, flere muligheter og mer ansvar. Dette vil også være positivt for lokaldemokratiet, da det vil gi større handlingsrom og mer medbestemmelse for kommunen. Hvordan kommunekartet i Salten vil se ut etter reformen avhenger først og fremst av hvilke oppgaver kommunene skal løse. Bodø Venstre er åpne og positive til reformen, og vil jobbe for en prosess hvor hele regionen kommer styrket ut.

Venstre vil:

 • videreføre formannskapsmodellen
 • sikre åpenhet og deltakende demokrati
 • sikre og utvide ordningen med bydelsutvalg
 • stimulere lokalpolitikere gjennom politisk arbeid, ikke lønningsposen
 • sikre innsyn i politiske prosesser og kommunale virksomheter
 • vise formannskapsmøtene på nett
 • jobbe for en god prosess i forbindelse med kommunereformen demokratireform

Vi styres av våre verdier, men vi er også pragmatikere. Venstre har ikke alltid svaret, men vi leter bredt for å finne det. Ikke bare i våre egne miljøer, men overalt. Og vi søker samarbeid. Vår styrke er at vi søker til alle deler av den politiske skalaen for å samarbeide om smartere og grønnere løsninger. Vi er ikke gift med noen organisasjon, og vi står fritt til å følge våre verdier. For oss er mennesker viktigere enn systemer, vi setter folk først. Og vi gleder oss til å jobbe for dere og for å gjøre Bodø grønnere, rausere og mer liberal i 2015-2019.

Les også om våre andre politikkområder:

kap 1. Bodø – Grønnere, rausere og mer liberal

kap 2. Klima og miljø

 • Grønn byutvikling
 • Grønn transport
 • Grønt skifte

kap 3. Oppvekst og kunnskap

 • Barnehager og SFO
 • Skole
 • Ungdom og Fritid

kap 4. Velferd, omsorg og folkehelse

 • Helse og Omsorg
 • Folkehelse
 • Dyrevelferd

kap 5. Grønn Vekst

 • En JA-kommune
 • Næring og innovasjon

kap 6. Kultur, mangfold og integrering

 • Kultur og mangfold
 • Mangfold og integrering

Valglisten 2015-2019, våre kandidater og valgbudskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**