Grønn Vekst– kap. 5 program 2015-2019

5. Grønn Vekst.

5.1 En JA-kommune

Privat sektor er en viktig drivkraft i Bodøs utvikling og Bodø Venstre ønsker spesielt å stimulere til fremveksten av lokale initiativ. Bodø og regionen forøvrig er avhengig av bedrifter med lokalt eierskap, for å sikre at beslutningstakerne i næringslivet har lokal kunnskap og forankring.

Bodø skal fortsatt være en JA-kommune. Vi må redusere byråkratiske hinder for næringslivet, og se til andre kommuner for smartere løsninger. Bodø kommune skal lytte til næringslivets behov, og gjennom samarbeid og åpne prosesser legge til rette for etablering av nye virksomheter.

Venstre vil:

 • at Bodø kommune skal være en positiv og løsningsorientert aktør, spesielt i byggesaksbehandling og reguleringssaker.
 • at Bodø kommune skal være en ressurs for nye etablerere
 • modernisere kommunen gjennom økt digitalisering og forenkling
 • omfavne lokale initiativ, og prioritere lokale aktører i anbudsrunder der det lar seg gjøre

5.2 Næring og innovasjon

Bodø Venstre vil ha mer innovasjon og fremtidens næringer til Bodø. Vi vil ha grønn innovasjon og grønne arbeidsplasser. Et sterkt næringsliv er et mangfoldig næringsliv. Bodø skal bli et arnested for innovasjon innen blå sektor, med en bærekraftig utvikling av fiskeri, sjømatnæring og den blå åkeren. Bodø kommune må legge til rette for privat investeringsvilje og sørge for at statens virkemidler er tilgjengelige og kjente i kommunen.

Vi vil ha grønne arbeidsplasser. Venstre vil bygge bro mellom næringsliv, Universitetet i Nordland og Bodø kommune.

Venstre vil:

 • få på plass nye innovasjonsmidler til kommunale næringsfond
 • at Bodø skal bli et senter for innovasjon innen marin sektor
 • satse systematisk på å tiltrekke industrietableringer rettet mot miljøteknologi og fornybar energi
 • gå i dialog med kompetansemiljøer innen grønn teknologi for å utforme et framtidsrettet arbeidsmarked
 • ha systematisk samarbeid mellom kommunen, UiN og næringslivet
 • videreføre Salten trainee-ordningen med fokus på omstillingssamfunnet
 • bygge ut infrastruktur for landstrøm ved Bodø Havn.
 • Ikke støtte en generell adgang til søndagsåpne butikker i Bodø kommune

Les også om våre andre politikkområder:

kap 1. Bodø – Grønnere, rausere og mer liberal

kap 2. Klima og miljø

 • Grønn byutvikling
 • Grønn transport
 • Grønt skifte

kap 3. Oppvekst og kunnskap

 • Barnehager og SFO
 • Skole
 • Ungdom og Fritid

kap 4. Velferd, omsorg og folkehelse

 • Helse og Omsorg
 • Folkehelse
 • Dyrevelferd

kap 6. Kultur, mangfold og integrering

 • Kultur og mangfold
 • Mangfold og integrering

kap 7. Demokrati og åpenhet

Valglisten 2015-2019, våre kandidater og valgbudskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**