Våre folkevalgte

Venstre er i dag representert i de tre kommunestyrene i Fet, Skedsmo og Sørum. I tillegg er Venstre representert i fellesnemnda for nye Lillestrøm kommune. Her finner du en oversikt over hvem som representerer Venstre i de ulike kommunestyrene og i formannskap, hovedutvalg og kontrollutvalg.

Skedsmo

I Skedsmo har Venstre to representanter i kommunestyret, og sitter i en flertallskonstellasjon sammen med Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet. De fem partiene har blitt enig om en politisk plattform som danner grunnlaget for samarbeidet i perioden 2015-2019.

Politisk program for Skedsmo Venstre 2015-2019
Politisk plattform for Skedsmo kommune 2015-2019

Venstre har følgende fire faste representanter i folkevalgte verv:

Boye Bjerkholt
Varaordfører
Gruppeleder
Kommunestyremedlem
Formannskapsmedlem
E-post: [email protected]
Telefon: 93412869

Margrethe Prahl Reusch
Kommunestyremedlem
Medlem av hovedutvalg for tekniske tjenester
E-post: [email protected]
Telefon: 48024505

Anne Line Gudbjørgsrud
Medlem av hovedutvalg for utdanning
E-post: [email protected]
Telefon: 47012192

Birgitta Prøis
Medlem av hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk
E-post: [email protected]
Telefon: 97717485

 

Sørum

I Sørum har Venstre én representant i kommunestyret, og sitter i en flertallskonstellasjon sammen med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og to uavhengige representanter.

Politisk program for Sørum Venstre 2015-2019

Venstre har følgende tre faste representanter i folkevalgte verv:

Jim Cato Smestad
Gruppeleder
Kommunestyremedlem
Medlem av oppvekstutvalget
E-post: [email protected]
Telefon: 91821320

Bjørn Brodwall
Nestleder i klima- og miljøutvalget
Telefon: 91708203

Hedda Wølner Kristiansen
Medlem av kontrollutvalget
E-post: [email protected]
Telefon: 45269584

 

Fet

I Fet har Venstre en representant i kommunestyret, og sitter i opposisjon.

Venstre har én fast representant i folkevalgt verv:

Alf Richard Kraggerud
Gruppeleder
Kommunestyremedlem

 

Fellesnemnda

Fellesnemnda for nye Lillestrøm kommune er satt sammen av fire representanter fra Fet, fire representanter fra Sørum og åtte representanter fra Skedsmo. Fellesnemndas oppgave er å forberede kommunesammenslåingen som trer i kraft fra 1.1.2020.

Venstre har én representant i fellesnemnda:

Boye Bjerkholt
Medlem av fellesnemnda
E-post: [email protected]
Telefon: 93412869

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**