Våre representanter i fylkestinget

Viken Venstres fylkestingsrepresentanter. Fra venstre: Tove Hofstad, Solveig Schytz og Ole Andreas Lilloe-Olsen.

Solveig Schytz er gruppeleder, medlem i fylkestinget og medlem av komité for samferdsel i Viken fylkeskommune. I perioden februar 2020 til oktober 2021 satt hun på Stortinget, som vara for kulturminister Abid Raja. Hun har sittet på fylkestinget i Akershus siden 2011.

Ole Andreas Lilloe-Olsen er gruppenestleder og medlem av komité for planlegging. Han har lang erfaring som lokalpolitiker og gruppeleder i Bærum. Dette er hans første periode i fylkesting. Ole Andreas var gruppeleder for Venstre i Viken fylkesting i perioden februar 2020 til oktober 2021, da Solveig Schytz fungerte som stortingsrepresentant.

Tove Hofstad er fylkestingsrepresentant for Venstre i Viken og er medlem av komité for Næring. Tove har lang erfaring som lokalpolitiker i Lier. Dette er hennes første periode i fylkesting.

 

Venstre har i tillegg følgende verv:

 • 1.vara (for H) i komite for utdanning: Marcus André Holst-pedersen
 • 1.vara (for Krf) i komite for finans og klima: Njål Vikdal
 • 1.vara i komite for næring: Hulda Tronstad
 • 1.vara i komite for samferdsel: Finn-Erik Blakstad
 • 5.vara i komite for kultur (for H): Camilla Hille
 • 2.vara i komite for planlegging: Anders Wengen
 • Vara (for H) i klagenemnda: Marcus Andre Holst-Pedersen
Venstre har også plass i KS sitt fylkesmøte og KS sitt landsting.

Varaer til fylkestinget:

 1. Finn-Erik Blakstad
 2. Marcus André Holst-Pedersen
 3. Hulda Tronstad
 4. Njål Vikdal
 5. Anders Wengen
 6. Camilla Hille