Nominasjonskomiteens arbeid og medlemmer

Nominasjonskomitéens arbeid

Nominasjonskomitéens arbeid er avsluttet. Forslag til stortingsvalgliste for Viken Venstre ble presentert 30. september.

Nominasjonskomitéens redegjørelse om deres arbeid

Kandidater

Alfabetisk liste over foreslåtte navn til stortingslista

Presentasjonsvideo av kandidater som ønsker å stå på toppen av lista

Presentasjon av kandidater til stortingsvalglista (nettsak)

Frister:

Søndag, 25. oktober, Hotell Thon Arena, Lillestrøm:
Nominasjonsmøtet avholdes.

Tidligere frister:

15. april:
Medlemmer og lokallags frist til å komme med innspill på navn til stortingsvalglisten.

Skjema for innspill på navn til stortingsvalglisten

29. april:
Nominasjonskomiteen arrangerer et åpent nettmøte, kl 1800, hvor kandidater som ønsker å stå på topplassene på stortingsvalgslisten har mulighet til å presentere seg.

1. mai:
Nominasjonskomiteen frist til å sende ut liste over alle aktuelle kandidater til lokallagene.

1. juni:
Lokallagenes frist til å sende innspill til rekkefølge på stortingsvalglista tilbake til nominasjonskomiteen.

I løpet av juni:
Nominasjonskomiteen gjennomfører intervjuer med aktuelle kandidater.

3.-4. oktober, tre uker før nominasjonsmøtet:
Endelig forslag til stortingsvalgliste legges frem

Nominasjonskomitéens medlemmer

Tord Hustveit er leder for Viken Venstres nominasjonskomité for stortingsvalget i 2021.

Leder:

Tord Hustveit, Eidsvoll
E-post: [email protected]
Mobil: 918 43 331

Nestleder:

Amelia Aune, Fredrikstad
E-post: [email protected]
Mobil: 476 47 451

Medlemmer:

Erika Melhus, Unge Venstre
Caroline Thorbeck, Venstrekvinnelaget
Sissel Urke, Ål
Daniel Rugaas, Kongsberg
Kristine Nore, Krødsherad
Trond Svandal, Fredrikstad
Brede Bøe, Moss
Inger Johanne Bjørnstad, Nordre Follo
Njål Vikdal, Asker

Les mer om nominasjonsprosessen