Andre rekke: Victor Arvid Iversen, Eirik Davidsen, Per Holter-Schøyen, Tom Borgen Kristiansen, Gro Buttingsrud, Jan Helge Hermansen, Harald Sperlin Thorstensen, Brynjar Eggesbø, Andreas Hafslund, Per Mathisen. Første rekke: Unn Orstein, Tobias Waage Bremnes, Elisabeth Holter-Schøyen, Iren Brenna Lund, Stine Blankholm Nymo og Gunn-Torill Homme Mathisen.

Kontaktinformasjon
for Asker Venstre

Kontaktinformasjon og oversikt over sentrale personer i Asker Venstre.

Asker Venstres adresse og organisasjonsnummer

Du kan kontakte oss på [email protected].

Org. nr: 998 296 846

 

Kommunestyremedlemmer

Elisabeth Holter-Schøyen er leder i Utvalg for oppvekst. Hun sitter også i Formannskapet og er Venstres gruppeleder.

Tobias Waage Bremnes er nestleder i Utvalg for medborgerskap.

Gro Buttingsrud er medlem i Utvalg for velferd.

Christian Skrede er medlem av Utvalg for plan og byggesak.

Varamedlemmer til kommunestyret

Vises i valgt rekkefølge.

  1. Annemarie Abeler
  2. Gunn-Torill Homme Mathisen er medlem i Utvalg for samfunnstjenester.
  3. Brage Kåsa Skarstein
  4. Kristian Hviding Kvam
  5. Susanne Bondevik
  6. Julie Arctander
  7. Ingvild Tautra Vevatne

Asker Venstres kommunestyregruppe består av de faste kommunestyremedlemmene og de valgte vararepresentantene, samt at lokallagsstyrets leder har møterett.

Andre råd og utvalg

Lasse Narjord Thue er leder av Klageutvalget.

Christina Apuzzo er medlem i Kontrollutvalget.

 

Lokallagsstyret

Varamedlemmer til styret

Til orientering:

Revisorer

  • Aud Mjølhus
  • Erling Bergsaker