Frihet og muligheter for alle

Venstre-nestleder Abid Raja har vunnet Bokhandlerprisen for sin biografi, "Min skyld"., Foto: Oda Scheel

Takk for at jeg har fått muligheten til å jobbe for sakene jeg brenner for som stortingsrepresentant og som kulturminister!

En av de viktigste sakene er flere grønne arbeidsplasser. Norge skal omstilles fra oljeindustri til grønn industri, og takket være Venstre i regjering, har vi kommet langt på mange områder og klimagassutslippene går ned. For eksempel har vår elbil-politikk hatt god effekt.

Venstre støtter små og store bedrifter, fordi de skaper verdiene og arbeidsplassene vi trenger. Norske småbedrifter må få muligheten til å vokse seg store på de gode ideene de har. Venstre mener det må bli enklere å være gründer. Vi lover å bidra til å skape flere nye, grønne arbeidsplasser de neste årene.

Vi lover å bidra til å skape flere nye, grønne arbeidsplasser

Internasjonalt samarbeid skaper arbeidsplasser. Derfor kjemper vi for EØS-avtalen, en avtale flere partier vil fjerne. Våre største utfordringer, klima, migrasjon og fattigdom, må løses i samarbeid med andre land. EØS-avtalen sikrer fri bevegelse av folk, varer og tjenester og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Derfor vil Venstre ha mer europeisk samarbeid, ikke mindre.

Frihet og muligheter for alle er tittelen på Venstres stortingsvalgprogram. Frihet handler om reelle muligheter i livet, å leve på egne premisser, leve det familielivet du ønsker, ta den utdanningen du ønsker og starte den bedriften du brenner for. For oss i Venstre er det verdifullt at mennesker er ulike og tar forskjellige valg. Dette er grunnpilaren i Venstres fundament.

Jeg håper du vil ta en titt på hvordan Venstre vil løse de viktigste utfordringene samfunnet vårt står overfor de neste fire årene. Jeg velger Frihet og muligheter for alle. Det håper jeg du også gjør.

Les mer: