Venstres kommunestyregruppe blir større etter kommunevalget

Velgerne har talt! 7,5 % valgte Asker Venstre. Alle valgresultatene kan du se her.

Med det har vi fått inn 4 faste representanter, og dermed 1 mer enn i forrige periode. I tillegg har vi nå 7 vararepresentanter, se oversikt nedenfor.

Det er nå jobben både fortsetter for fullt, samtidig som vi begynner på et nytt og spennende kapittel!

 

Valgresultatene hadde ikke vært mulig uten innsats fra våre frivillige. Vi vil derfor gjerne takke alle som har stått på for Asker Venstre de siste månedene.

 

Og ikke minst er vi takknemlige for tilliten dere som har stemt på oss har vist. Vi skal gjøre vårt beste for å forvalte den tilliten på best mulig måte.

 

Asker Venstres kommunestyregruppe

Kommunestyrerepresentanter:

 1. Elisabeth Holter-Schøyen
 2. Tobias Waage Bremnes
 3. Gro Buttingsrud
 4. Christian Skrede

Vararepresentanter:

 1. Annemarie Abeler
 2. Gunn-Torill Homme Mathisen
 3. Brage Kåsa Skarstein
 4. Kristian Hviding Kvam
 5. Susanne Bondevik
 6. Julie Arctander
 7. Ingvild Tautra Vevatne