Til innhold
Folk først - med en politikk som er på lag med framtida!

Sandefjord Venstre

Sandefjord Venstre er det sosialliberale partiet i byen. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Vi arbeider for at Sandefjord skal være en grønn, inkluderende og åpen by, som tar vare på sine innbyggere og tar ansvar for miljøet, slik at også fremtidige innbyggere kan ha en god kommune  å bo i.

Sandefjord Venstres representanter i bystyret i perioden 2019 – 2022 er Karin Virik, Peder Sunde og Camilla Johannesen.

Fokusområder

 • Sats på skolen – skole, barnehage og oppvekst

  Sandefjord, Andebu og Stokke skal være barnas by og bygder med god og helhetlig politikk for å trygge barns oppvekstvillkår. Personalet i barnehagene og skolene må ha evne, tid og bemanning til å møte hvert enkelt barn. Barna i Sandefjord fortjener at vi behandler de som det de er: Vår aller viktigste investering for fremtiden.

 • På lag med framtida

  I vår by og stedsutvikling i Sandefjord, Andebu og Stokke må vi legge til rette for fortetting. I bygdene våre må samferdsel og transport effektiviseres og i byen må det tilrettelegges for effektive sykkeltraseer. Nye boliger må først og fremst etableres på områder med kort avstand til kollektivtilbud og utbygd sykkelnett. Småhusområdenes egenart skal bevares, og nye bygg skal være tilpasset omgivelsene. Vi ønsker ikke høyhus ned mot havna.

 • Ta vare på naturen - den grønne byen

  Sandefjord må̊ ta sin del av de klimautfordringene verden står ovenfor. Vi vil fortsette å arbeide for framtidsrettede, grønne næringer, slik at naturverdiene bevares. Venstre vil stanse utryddingen av arter og ta hensyn til miljøet i all planlegging og utbygging. At byen får flere innbyggere skal ikke føre til nedbygging av dyrket eller dyrkbar mark. Kommunen som innkjøper skal søke å finne produkter fra distriktet i og rundt Sandefjord og prioritere kortreist mat.

 • Flere nye jobber

  Sandefjord kommune skal stimulere til at flest mulig får delta i verdiskapingsprosesser gjennom å ha tilgang til arbeid. Arbeid er vårt viktigste verktøy for å sørge for en bærekraftig velferdsutvikling, gjøre Sandefjord til et attraktivt sted å bo og bekjempe utenforskap. Sandefjord Venstre ønsker et mer inkluderende arbeidsliv. Det å stå utenfor arbeidslivet kan ha store negative konsekvenser for tilhørighet, sosialt nettverk, helse og livskvalitet

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk