Byluft

Luftforurensning er et stort problem mange steder i Bergen. Venstre vil innføre køprising for eksempel i form av tidsdifferensierte bompenger slik at det blir dyrere å passere bomringene i rushtiden. Dette vil både redusere luftforurensningen og gjøre det lettere for næringskjøretøy å komme frem uten å stå i kø. Køprising er både god miljøpolitikk og god næringspolitikk. Inntektene må i sin helhet gå til å bedre kollektivtrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Danmarksplass

Foto: MK

Bompengeøkning gir ikke trafikknedgang
En dobling av bompengene ville gi en 10 % reduksjon i trafikken, mente byrådet i 2012. Det viser seg å være feil.

Warloe våger ikke å love ren luft
I slutten av januar skal bystyret i Bergen vedta en ny liste med tiltak, for å få slutt på helseskadelig luft i byen. Selv ikke byutviklingsbyråden har tro på tiltakene.

Ekspert mener rushtidsavgift må være minst 40 kroner
Transportøkonomisk institutt mener rushtidsavgiften må være minst 40 kroner. – Det er akkurat disse tingene vi ønsker at byrådet skal utrede, sier Julie Andersland til BA.

Bystyret vedtok køprising
Et av Venstres viktigste valgløfter fra 2011 fikk i dag flertall i bystyret.

Snart blir det køprising
KrF støtter forslaget og Venstre tror de får flertall for forslaget i bystyret onsdag.

Kan bli presset til køprising
Byrådspartiene er i mindretall i bystyret. Nå vil Venstre bruke situasjonen til å innføre køprising i Bergen.

Køprising er sannsynligvis det eneste som vil fungere
Men Civita-rapporten endrer ikke Høyres holdning i Bergen.

På høy tid med handling, Filip
Det er nettopp på vakre godværsdager at alle bergensere burde fått nyte litt ekstra tid utendørs. Istedenfor varsler byens ansvarlige politikere at det kan være helseskadelig å gå ut — særlig for de som sliter med luftveisproblemer.

Bedre liv uten egen bil
— Vi i Venstre setter stor pris på Bildeleringen, og er glad for at det nå er plassert en bil i Åsane, sier nestleder i Bergen Venstre, Per-Arne Larsen fra Barkaleitet.

Byrådet har ansvar for byluften
Det er ikke alltid like lurt å komme med bastante påstander i politikken, men jeg vil våge et par stykker her: Unødvendig biltrafikk er en av hovedårsakene til helsefarlig luft i Bergen. Og Høyre, KrF og Frp klarer ikke løse problemet.

Opposisjonen etterlyser handling
Byrådslederen nekter å iverksette miljøtiltak, men skylder på staten. – Jeg gleder meg til å se hvem byrådslederen kommer til å skylde på neste vinter, om vi nå får en statsminister fra Høyre. Da blir det vel andre boller, sier Julie Andersland.

Permanent god byluft
Det er mye som kan gjøres for at alle bergensere skal kunne nyte en vinterdag med fint vær — også barn, astmatikere og allergikere. Bergen må øke sine ambisjoner og arbeide for å bli en fornybarby, til det beste for både miljøet og innbyggerne.

Følger ikke egen beredskapsplan
Monica Mæland måtte innrømme at byrådet ikke følger egen beredskapsplan mot giftlokk.

Göteborg reduserte trafikken med 24 %
Innførte rushtidsavgift etter nyttår

Latterlig beredskap mot giftlokk
Måleren lyser rødt og viser “svært stor helserisiko” på Danmarks plass. Ingen av byrådets akuttiltak fungerer.

Uheldig med trafikkøkning
Biltrafikken gjennom sentrumskjernen i Bergen øker, etter flere år med nedgang. Samtidig sliter bergenserne med elendig luft i byen om vinteren.

Oppfordrer folk til å la bilen stå
Men tiltak mot giftlokk er for dårlige, mener Venstre.

Vil gjeninnføre oljepant
Venstre vil gjeninnføre panteordningen for oljefyrer for å få bort de forurensende varmekildene fra Fana.

Alle hindringer mot køpris ryddet av veien
Regjeringen kommer med ny lovendring som kan øke bompengene på dager med lav luftkvalitet.

Starter Ren Luft Loddefjord
Leder i Laksevåg Venstre, Trond Wathne Tveiten, starter “Ren Luft Loddefjord”.

Trafikkveksten må tas kollektivt
Venstre har helt klare prioriteringer i samferdselspolitikken. Det viktigste samferdselsgrepet de neste årene vil være å få på plass en omfattende satsing på tog og kollektivtransport, spesielt i og rundt de store byene.

Dårlig luftkvalitet mange steder
Bergen kommune har for første gang målt luftkvaliteten bydelene. Fana og Laksevåg er like utsatt som Danmarksplass.

Venstres innlegg i bompengedebatten
Julie Andersland beklager at byrådet ikke kan imøtekomme Venstres miljøkrav til Bergensprogrammet.

Venstre-nei til bompengepakke
Byrådet går ikke med på Venstres miljøkrav. Derfor blir det ingen avtale om videreføring av Bergensprogrammet.

Stilte spørsmål om parkeringshuset på Nesttun

Hva kan gjøres for å hindre snikparkering ved innfartsparkeringsplasser inn mot sentrum?

Trenger en løsning på bompengepakken
Venstre sin gruppeleder, Julie Andersland, ber rivalene besinne seg og bli enige om en ny bompengepakke.

Byluften i Bergen kan bli enda verre
Masterstudenter ved Bergen Arkitek Skole bekymrer seg for byluften. Venstres leder Trine Skei Grande er imponert over arbeidet deres.

Venstre i bompengeforhandlinger med Høyre og KrF
Videre utbygging av Bybanen er Venstres krav nummer én.

Skei Grande: Byrådet bryr seg ikke om luftkvaliteten
Venstreleder Trine Skei Grande er overrasket over byrådets handlingslammelse overfor luftforurensning i Bergen.

Nå må Håkon (5) hente fram astmamedisinen

Å be astmatikere holde seg inn er en minst like stor inngripen i folks liv som datokjøring, sier Julie Andersland (V) til TV2.

Rushtidsdifferensierte bompenger hadde vært bedre
Julie Andersland fra Venstre ønsker bompengeøkning velkommen, men mener køprising må med.

Byrådet gjør ikke nok
En fullstendig ansvarsfraskrivelse å be astmatikere og andre med luftveislidelser om å holde seg innendørs, mener Venstre.

Krever datokjøringssvar

Situasjonen viser igjen at køprising bør bli en langsiktig tiltak; nødtiltak er nødvendig, men er ikke godt nok. Det er håpløst å håndtere saken fra dag til dag.

Kommunen må måle luftkvaliteten

Bergen kommune har kun to store målestasjoner, én ved rådhuset og én på Danmarksplass. Det mener Venstre er for lite, som viser til Oslo, som har elleve slike stasjoner.

Byrådet hindrar køprising
Byrådet hindrer køprising, mener Julie Andersland og Mona Hellesnes.

Kan Venstre sikre 550 millioner til bedre buss og bane?
Fylkeskommunen og byrådet har lagt frem en plan som skal gi Bergen 550 milloner i belønningsmidler. Venstre har fremforhandlet en pakke som sikrer disse inntektene.

Venstre skal tale miljøets sak
Mandag 31. oktober ble Bergens nye bystyre konstituert. Som byens største miljøparti vil vi i Venstre være premissleverandør i miljøpolitikken de neste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**