Nytt sykehus i Drammen (Temaside)

Vi samler alle våre artikler om nytt områdesykehus på denne siden. Drammen Venstre har jobbet aktivt for alternative plasseringer i Drammen for nytt områdesykehus. Vi har lansert Sundland som et mer realistisk alternativ med tanke på økonomi, miljø og infrastruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sykehus Sundland

10.02.2014
Uttalelse: Venstre støtter sykehus på Brakerøya
Årsmøtet 2014 i Buskerud Venstre er postitive til at områdesykehuset legges til Brakerøya. Buskerud Venstre mener tilknytning til kollektivknutepunkter, vern av jordbruksarealer og nærhet til brukere og ansatte er viktige kriterier for plassering av et nytt sykehus.

Tema sykehus

02.12.2013
Miljøseier i sykehussaken
Brakerøya tilfredstiller våre krav om en tomt som er lokalisert ved et kollektivknutepunkt, som ikke berører store kulturminner og dyrket mark, og som er plassert attraktivt for pasienter og ansatte.

20.03.2013
Sykehus på Sundland oppfyller Buskerudbyintensjonene
DT reagerer på at ordførere kjemper for sykehus i sine kommuner. Et sykehus betyr 3-4000 sikre, kunnskapsarbeidsplasser og er den mest styrende statlige beslutningen for byutvikling i Drammen i dette tiåret. Mener DT at politisk ledelse ikke skal gjøre en best mulig jobb for byen i en slik sak?

11.02.2013
Sykehus på Sundland nærmere en realitet
Med Drammen Venstre som drivkraft konsentrerer nå Drammen kommune seg om Sundland som tomt for et fremtidig sykehus i byen. Kommunen har satt av penger til å utrede tomtealternativer, samt for å påvirke beslutningstagere i Oslo.

19.11.2012
Hvorfor vil Drammen Venstre ha sykehuset til Sundland
Tidligere i år fikk Helse Sør-Øst i oppdrag fra departementet å utrede flere tomte-alternativer for nytt sykehus i Vestre Viken. Her gir vi deg våre argumenter for at sykehuset bør ligge på Sundland i Drammen.

26.03.2012
Sykehus tilbake på start
Helse og omsorgsdepartementet har talt, og spillet om sykehuslokalisering er satt tilbake til Start. Bragernesalternativet blir likestilt med andre utredninger og er ikke lenger et hovedspor. Dette er ikke uventet.

19.02.2012
Miljø i fokus for valg av sykehustomt
Årsmøtet i Buskerud Venstre har vedtatt en uttalelse som sier at miljø skal ligge i grunn ved valg av sykehustomt.

01.02.2012
Spel om lokalisering på utrygg grunn
Det er ikkje politisk vingling som har forsinka nytt sjukehus, skriver Drammen Venstre medlem Rune Håndlykken i et avisinnlegg i Byavisa.

06.12.2011
Venstre på alvor
Så var dagen kommet. Venstre får hedersomtale på lederplass i DT. Som eneste parti i Drammen arbeider vi for et sykehusalternativ som er fremtidsrettet og fleksibelt, som innbefatter trafikale løsninger hele byen tjener på, som sparer Norge for mellom NOK 3 og 4 milliarder, hvor ingen boliger må rives og hvor verneverdig bebyggelse spares.

06.12.2011
Offentlig ressursbruk, selskaper og foretak har et selvstendig ansvar?
Tidligere NSB-sjef, Ueland, beskylder norske myndigheter for å fare med bløff. Han mener det ikke eksisterer reell vilje til å bygge nye jernbanestrekninger i Norge, og at diverse rapporter utelukkende er en spill for galleriet.

24.11.2011
Kan vi nå våge å tenke?
Høyre, AP og DT kan puste lettet ut. Det er vedtatt at Drammen kommune sier ja til områdesykehus på eksisterende sykehustomt.

24.10.2011
Umulighetstudien for nytt sykehus
Så da var mulighetstudien for etablering av dagens sykehus i Drammen lagt frem. Studien viser at det er teoretisk mulig å utvide dagens sykehus til et nytt og moderne hovedsykehus. Det er bare noen praktiske skjær i sjøen.

24.06.2011
Merkelig prosess
I tirsdagens DT kan vi lese en stor artikkel om byutviklingsprosjektet Sundland som sliter med realisering etter at stadionplanene ble lagt på is.

09.02.2011
Politisk uttalelse fra årsmøtet: Flytt sykehuset til Sundland
Drammen Venstre ønsker en mulighetstudie av å legge Nye Drammen Sykehus på Sundland. Sundland ligger like sentrumsnært som dagens sykehustomt. Sundland har muligheter for etablering av en egen jernbanestasjon.

28.01.2011
Flytt sykehuset til Sundland
Professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo Erling Dokk Holm har ved flere anledninger hyllet byutviklingen i Drammen. Innleder Ståle Sørensen i sitt siste innlegg.

05.01.2011
Venstre vurderer sykehus på Sundland
I DT kunne vi nylig lese om huseier Knut Sørbye som fryktet at hans verneverdige hus ville måtte rives dersom Drammen sykehus får utvide på dagens tomt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**