Folkevalgte 2015 – 2019

Kommunestyregruppe

Runar Bålsrud

Runar Bålsrud (Ordfører)

2015 Morten Skåningsrud

Morten Skåningsrud

Olaf Knai

Olaf Knai

5. kandidat og styremedlem i Hurdal Venstre.

Andreas Rafdal

2015 Lise Lotte Solberg

Lise Lotte Solberg

Vararepresentanter

1. Ida Cecilie Bakken
2. Rune Nordgård
3. Ståle Buraas
4. Kjetil Fjellsbø
5. Birgitte Hoel-Knai
6. Morten Bundli
7. Klaus Magnus Halvorsen
8. Vivi Heiberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**