Rogaland Venstres miljøpris

Klassisk naturvern, sikring av friområder, arbeid mot lokal forurensing, kamp mot radioaktive utslipp fra Dounreay og Sellafield. Arbeid for å motvirke klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene. Rogaland Venstre har hatt miljøutfordringene som en av partiets hovedsaker siden 1960-tallet og deler ut Rogalands eldste miljøpris.

2018: Kari Vevatne (t.v) deler ut prisen til NRK Rogaland for å ha satt i gang strandrydding gjennom ‘Hele Rogaland rydder’.

Miljøhjerte

Miljøprisen har følgende statutter:

Rogaland Venstres miljøpris blir tildelt enkeltpersoner, lag, organisasjoner, firma, etater e.l. som har gjort en uvanlig god innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

Forslag på kandidater må sendes fylkesstyret i Rogaland Venstre.
Send inn dine forslag til neste prisvinner.

Miljøprisen 2022
Miljøprisen 2022 gikk til Ecofiber Recycling

Miljøprisen 2021
Miljøprisen 2021 gikk til Kolumbus

Miljøprisen 2020
Miljøprisen 2020 gikk til Clean Shores

Miljøprisen 2019
Miljøprisen 2019 gikk til Margunn Ueland

Miljøprisen 2018
Miljøprisen 2018 gikk til NRK Rogaland

Miljøprisen 2017
Miljøprisen 2017 gikk til Slettaa dykkerklubb

Miljøprisen 2016
Miljøprisen 2016 gikk til Kystbussen

Fylkesleder Kjartan Alexander Lunde (t.h.) overleverer Miljøprisen 2015 til Fredrik Langfeldt i Fjordline.
2015: Kjartan Alexander Lunde (t.h.) overleverer Miljøprisen til Fredrik Langfeldt i Fjordline.

Miljøprisen 2015
Miljøprisen 2015 gikk til Fjord Line

Miljøprisen 2014
Miljøprisen 2014 gikk til Stiftelsen Preikestolen

Miljøprisen 2013
Miljøprisen 2013 gikk til Norges Speiderforbund

Miljøprisen 2012
Miljøprisen 2012 gikk til IVAR sin byttebu på Forus.

Miljøprisen 2011
Miljøprisen 2011 gikk til selskapet Windflip

Tidligere prisvinnere:
2009 Gunnar Kvassheim
2008 Jæren Friluftsråd
2007 Siri M. Kalvig, Stavanger

IVAR Byttebua, Forus
2012: Tove Frantzen, (f.v.) nestleder i Rogaland Venstre, overrakte Miljøprisen sammen med leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde. Seksjonsleder i IVAR, Anne Brit Syvertsen tok imot prisen på vegne av IVAR. Foto: Ivar IKS


2006 Johan Aakre, Eigersund
2005 Kolumbus
2004 Den Britiske miljøvernministeren
2003 Stavanger Turistforening
2002 Erik Thoring, Stavanger
2001 Aksjonsgruppa ELRISK
2000 Vernegruppa for Saudavassdraga
1999 «Heljå», Stavanger Aftenblad, Stavanger
1998 «Onsdagsgjengen» i Lions, Haugesund
1997 Sykkelbyen Sandnes
1996 «Motstandsgruppa mot gasskraftverk på Kårstø»
1995 Stavanger Renholdsverk, Stavanger
1994 Rogaland 4H
1993 Rolv Egelandsdal, Stavanger
1992 Harald Røstvik, Stavanger
1991 Aksjonsutvalget for Frøylandsvatnet, Time
1990 Haugalandet Billag, Haugesund
1989 Fretex, Stavanger
1988 Aksjon «Rein Skjoldafjord», Vindafjord
1987 Aksjonsgruppa «Rein byfjord», Stavanger
1984 Jæren Natur og Ungdom