Organisasjon

Nordland Venstre er Venstres fylkesorganisasjon i Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Nordland Venstre ledes av Anja Johansen fra Vågan. Nordland Venstre har to representanter på fylkestinget, May Valle og Arne Ivar Mikalsen. May Valle er gruppeleder for Venstre på fylkestinget. Kontakt gjerne May på Tlf: 97739636 eller epost [email protected]

Folkevalgte
Venstre har i dag 32 folkevalgte i kommunestyrene i Nordland.

Lokallagene
Venstre har mange lokallag i Nordland. Ta konakt med din lokallagsleder i din kommune hvis du ønsker å bli aktiv i Venstre.

Fylkesstyret

Fylkesstyret består av syv representanter, samt en representant fra sideorganisasjonene Unge Venstre og Venstrekvinnelaget. I tillegg møter gruppelederen på fylkestinget fast med tale- og forslagsrett. Medlemmene i styret velges for to år av gangen.

Anja Johansen, Vågan, leder
Arne Ivar Mikalsen, Hadsel, politisk nestleder
Mats Hansen, Rana, organisatorisk nestleder
Jostein Toftebakk, Brønnøy, kasserer
Tommy Bjørnødegård, Bodø, sekretær
Gro Klingenberg, Narvik, styremedlem
Vilde Sofie Nohr, Bodø, styremedlem
Amanda Bronder, Rana, Unge Venstre-representant

Vara til styret:

  1. Karl Rasmus Dahle, Andøy
  2. Franziska Wika, Vefsn
  3. Ingrid Bay-Larsen, Bodø
  4. Per Martin Orvik, Brønnøy
  5. Rolf Zimmerman, Vestvågøy

 

VO-Utvalg er Venstres voksenopplæringsutvalg.

Mats Hansen
Tommy Bjørnødegård
Hilde Nystad
UV
NVKL

 

Revisorer

Arne B. Vaag
Berit Woie Berg.

 

Valgnemd

Ann-Christin Kippersund Willumsen, Vestvågøy, (Leder)
Bente Kristin Waag Pettersen, Hadsel
Eli Skintveit, Bodø
Mary Ann Dahl, Rana
Arne Langset, Alstahaug
Dan Remi Mørk, Brønnøy

 

Vedtekter Nordland oppdatert 15-02-2015

Referater:
Årsmøte 2013

Årsmøte 2014

21032014
29.04.2014
01.05.2014
28.08.2014
20.09.2014
Nominasjonsmøte 20.09.2014
Styremøte 21.11.2014
23-24.01.2015
13.02.2015
Protokoll årsmøte 2014
Mailmøte uke 8
referat 06.03.15
mailmøte mai
Referat styremøte Nordland Venstre 20.06.15
Referat styremøte 18-19.september 2015
Referat NV 11102015
Referat mailbehandling av sakene 40-41-42 i 2015
Referat 13.11 og 14.11 2015
Referat telefonmøte 08.02.16
Referat styremøte Nordland Venstre 12
protokoll årsmøte 13.-14.02.2016
Tillegg til årsmøteprotokoll sak 11
Referat telefonmøte 22.02.16
Referat telefonmøte 29.02.16
referat telefonmøte 03.03.16
Styremøte Nordland Venstre 0104-0204
Protokoll 28.5 – 29.5 Nordland
Referat styremøte Nordland Venstre 16.08.16
Referat Styremøte Nordland Venstre 22.08.16
Referat styremøte 16.09.16
protokoll nominasjonsmøte 17.09.2016
Referat telefonmøte 28.09.2016
Referat telefonmøte 10.10.2016
Referat 11.11.16
Referat mailbehandling Sak 62/16
Referat telefonmøte 04/01-2017 og 07/01-2017 Vedlegg
Referat telefonmøte 16.01.2017 Vedlegg
Referat styremøte 10/02-2017
Referat Mailbehandling Sak 16/17 og 17/17
Referat telefonmøte 19.03.2017
Referat telefonmøte 05.04.2017

 

 

Reiseregning

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**