Referat fra styremøter i Nordland Venstre

2014

21032014
29.04.2014
01.05.2014
28.08.2014
20.09.2014
Styremøte 21.11.2014

2015

23-24.01.2015
13.02.2015
Protokoll årsmøte 2014
Mailmøte uke 8
referat 06.03.15
mailmøte mai
Referat styremøte Nordland Venstre 20.06.15
Referat styremøte 18-19.september 2015
Referat NV 11102015
Referat mailbehandling av sakene 40-41-42 i 2015
Referat 13.11 og 14.11 2015

2016

Referat telefonmøte 08.02.16
Referat styremøte Nordland Venstre 12
Referat telefonmøte 22.02.16
Referat telefonmøte 29.02.16
referat telefonmøte 03.03.16
Styremøte Nordland Venstre 0104-0204
Protokoll 28.5 – 29.5 Nordland
Referat styremøte Nordland Venstre 16.08.16
Referat Styremøte Nordland Venstre 22.08.16
Referat styremøte 16.09.16
Referat telefonmøte 28.09.2016
Referat telefonmøte 10.10.2016
Referat 11.11.16
Referat mailbehandling Sak 62/16

2017

Referat telefonmøte 04/01-2017 og 07/01-2017 Vedlegg
Referat telefonmøte 16.01.2017 Vedlegg
Referat styremøte 10/02-2017
Referat mailbehandling sak 16/17 og 17/17
Referat telefonmøte 19/03-17
Referat telefonmøte 25/03-2017
Referat telefonmøte 05/04-17
Referat styremøte 26.05-17
Referat telefonmøte 18.09.2017
Referat mailbehandling Sak 40/2017
Referat styremøte 27.102017 – 29.10.2017
Referat mailbehandling Sak 50/2017
Referat mailbehandling Sak 51/2017

2018

Referat telefonmøte 20/02-2018
Referat mailbehandling Sak 05/2018
Referat mailbehandling Sak 06/2018
Referat telefonmøte 05/03-2018 – 13/03-2018
Referat telefonmøte 24/04-2018
Referat styremøte 15/06-2018
Referat telefonmøte 21/08-2018

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**