Haram Venstres helse- og omsorgspolitikk

Her finner du Haram Venstres helse- og omsorgspolitikk

Fem skoler – tre kirker?
Vatne kirke ble bygget i Vatne og Skodje prestegjeld i 1868, Hamnsund kirke i 1875 i Borgund sogn, Fjørtoft kirke i Haram sogn i 1878 (men ble i 1914 eget kapelldistrikt), Hildre kirke som kapell i Haram sogn i 1934, Lepsøy bedehuskapell i Haram sogn i 1896/1956, Haram kirke i Haram sogn i 1838, og til slutt Brattvåg arbeidskirke i Vatne prestegjeld i 1977.

 

Bilde av hender som holder hverandre. En gammel og en ung hånd Strukturen i helse-Haram må oppdateres
Folkehelsearbeid, tjenester utenfor eget hjem, tjenester i eget hjem, boformer med og utan bemanning (bofelleskap og bokollektiv), spesialisert korttid i institusjon/bustad og faste langtidsplasser i institusjon/bustad. Det er den såkalte Omsorgstrappen kort oppsummert.