Jon Julius Sandal

Jon Julius Sandal er tidligere bydelslagsleder i Grorud Venstre (2009 – 2012) og fast medlem i Grorud bydelsutvalg 2011 – 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jon Julius Sandal

Jon Julius Sandal

Jon Julius Sandal er innflytter fra Island, og bor på Ammerud med kone og to barn. Jon Julius er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder i en av Groruddalens barnehager.

Jon Julius har en bred livserfaring med bakgrunn som blant annet pønkrocker og sjømann.

Jon Julius er opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge. Spesielt kvaliteten i barnehagen og skolen. Det er viktig for mangfoldet å ta vare på de små barnehagene i nærmiljøet, satse på flere naturbarnehager og tilby varierte fritidsaktiviteter til ungdommen. Jon Julius er også opptatt av kunnskaps- og kulturformidling, lokaldemokrati, valgfrihet og mangfold.

– For at vi skal kunne ha et godt lokalsamfunn er det viktig at det legges til rette for gode tilbud i nærmiljøet.

Jon Julius driver nettstedet heimskringla.no og er aktiv bidragsyter til nettleksikonet Wikipedia.

Kontaktinfo:
[email protected]
Tlf.: +47 452 08 928

Politiske verv:
2011 – 2015 Venstres gruppeleder i Grorud bydelsutvalg (BU)
2011 – 2015 Medlem av Mangfold, oppvekst og kulturkomiteen i Grorud bydelsutvalg
2009 – 2012 Bydelslagsleder i Grorud Venstre
2009 – 2012 Medlem av Oslo Venstres hovedstyre
2008 – 2009 Nestleder i Grorud Venstre
2007 – 2008 Varemedlem til styret i Grorud Venstre

Mediasaker:
(avisoppslag og leserinnlegg)

2012

Mer til kultur og frivillighet
Prioriterer barnehage og frivillighet
God bemanning viktigst for kvaliteten i barnehagen
Byrådet satser på barnehager
Vil ikke privatisere Grorud-barnehager
Fortsatt ingen åpenhet om barnehagene
Vil ikke ha politikere i barnehagene
Venstre vokser i Groruddalen
Lederskifte i Grorud Venstre
Nytt styre i Grorud Venstre

2011

Ridehall på Nordtvet Gård
Sju av 15 under 40 år
Feiret plassen med kakefest
Jon Julius Sandal inn i bydelsutvalget
Venstre setter folk først
Vil heve språkkompetansen i barnehagene
Etterlyser vedlikehold
Venstre i spissen for ridesenter-støtte
Stortrives på Ammerudkollen
Bygg ridehuset på Nordtvet nå
Viktig vedtak for ridesenteret på Nordtvet
Venstre vil heve språkkompetansen i barnehagene
Groruddalen godt representert på Venstres landsmøte
Der mennesker møtes
Svar på tiltale fra Venstre
Kvalitet i barnehagen
Venstre vil ha makt på Grorud
Venstres bydelsvalgliste 2011

2010
— Lite å spare, men mye å tape
Støtte til barnehageforeldrene
Slakter storbarnehager
Bevar naturbarnehagen!
Politikerne må involvere seg i barnehagen
Grorud Venstre er bekymret over kvaliteten i bydelens store basebarnehager
Bevar Huken naturbarnehage
Krever å beholde barnehage
Sier nei til nedleggelse av de små barnehagene
Sosialistisk Venstreparti gir opp avskaffelse av fattigdom
Grorud Venstre krever at nye Nordtvet ridehus blir realisert
Kroken på døra for Huken
— Bli med på å utforme programmet!
Skillet mellom «oss» og «dem» opprettholdes
Språk og flerkultur i Groruddalen
Oslo trenger flere førskolelærere
Oslo mangler 960 førskolelærere
Groruddalens mangfold krever større kvalitet i barnehagetilbudet
Jubel og gråt langs Alnaelva
Det finnes ingen neandertalere på Ammerud!

2009
Jon Julius Sandal ny leder i Grorud Venstre
Groruddalen trenger Ola Elvestuen på Stortinget
Regjeringen svikter barnehagene (2)
Regjeringen svikter barnehagebarna (1)
Grønn og åpen by
Populistisk om integrering fra Arbeiderpartiet
Tar sterk avstand fra Israels krig i Gaza!

2008
De små barnehagene fredet
Vil ha Huken stengt
Grorud Venstre i åpen halvtime
Kvalitet og sikkerhet i barnehagen
Bydelen må svare på brev!
Venstres BU-skygger
Menn i barnehagen
Sats på førskolelæreren
Politikere i barnehagene
Den skal tidlig krøkes…
Lokaldemokrati – avmakt og maktmisbruk

2007
Avklar forholdene i Huken naturbarnehage
– Maken til arroganse
Omkamp om barnehagene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**