Program 2019-2023

Kjære velger!

Dette er Lier Venstres program for perioden 2019-2023. Det speiler Venstres visjon for et grønt, liberalt og åpent samfunn der det er plass til alle. Programmet er et resultat av hundrevis av samtaler med velgere, dialog med virksomheter og frivillige organisasjoner og innspill fra partiets medlemmer. For oss har det vært viktig å få et styringsdokument som dekker de fleste politikkområder.

Venstre har høye ambisjoner på Liers vegne. Mye fungerer bra i dag, og det skal vi bygge videre på. Likevel må vi ta ansvar og vise at vi kan gå i front for å finne lokale løsninger på dagens samfunnsutfordringer – å redusere klimautslipp, ta vare på natur og grøntområder, sikre like muligheter for alle, løfte fram kultur, idrett og frivillighet, sikre gode vilkår for sunne og grønne arbeidsplasser og legge til rette for at folk kan leve sine liv på ulike måter.

Venstres kjerneverdier er å gi folk frihet til å leve eget liv og ta egne valg, samtidig som vi tar ansvar for fellesskapet og miljøet.

Lier Venstres valgprogram 2019-2023 (PDF)

Les programmet her:

Lier Venstres program 2019-2023

Kapittel 1: Frihet, demokrati og åpenhet

Kapittel 2: Barnehage, skole og oppvekst

Kapittel 3: Klima, miljø og samferdsel

Kapittel 4: Arbeidsliv, næring og verdiskaping

Kapittel 5: Kultur, idrett og friluftsliv

Kapittel 6: Helse og velferd

Kapittel 7: Likestilling, frivillighet og inkludering

Kapittel 8: Areal-, bolig- og stedsutvikling

Kapittel 9: Dyrevelferd