Ruspolitikk

En god, human ruspolitikk er en av de sakene Venstre har løftet høyest i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Rusomsorg

Foto: Mathias Fischer

Helsepersonell bør patruljere med politiet
Mange rusavhengige føler seg jaga og plaga i møte med politiet etter stenginga av Nygårdsparken, fortel brukarorganisasjonar. No foreslår Venstre at helsepersonell skal patruljere saman med politiet i Bergen.

Anbefaler sprøyterom
Sprøyterom vil være fornuftig etter stengningen av Nygårdsparken, mener rusforsker under Rusfaglig forum i Bergen. Venstres Erlend Horn deltok i paneldebatten og er selvsagt helt enig

– Et skritt mot sprøyterom i Bergen
Byrådet må bruke sprøyteromsforskriften om de skal la eldre rusbrukere sette heroin på sykehjem, mener Venstre.

Frps rusparadoks
Sosialbyrådens eget parti er en av årsakene til at brukerrommet han ønsker ikke er mulig å innføre, skriver Erlend Horn i dette innlegget i BT.

Bergensklinikkene vil opprette sprøyterom
Bergensklinikkene har tilbudt byråden lokaler til brukerrom for rusavhengige. Sammen med statlig finansiering kan det være løsningen, mener Venstres Erlend Horn.

Etterlyser mottakssenter for rusavhengige
– Det er ingen tvil om at vi trenger å etablere et mottaks- og oppfølgingssenter for rusavhengige sentralt i Åsane, sier Per-Arne Larsen fra Åsane Venstre

Gir ingen garanti mot nye russcener
Sosialbyråd Eiler Macody Lund vil ikke garantere at åpne russcener ikke dukker opp et annet sted når Nygårdsparken stenger. Mangel på tiltak kan gi nye russcener, frykter Venstre.

Ulstein har fått fart på ruspolitikken
Venstres Erlend Horn roser Dag Inge Ulsteins engasjement for byens svakeste.

— Hvor går terskelen for at hospits er uforsvarlig?
Venstre krevde svar om bruken av midlertidige botilbud.

– Vold og tyveri skal ikke forekomme på hospitsene
Det sier medlem i Helse og sosialkomiteen, Erlend Horn (V) etter BAs avsløringer om at det fremdeles er store problemer med kommunens hospits-bruk.

Bygger for rusavhengige ved belastet område
Byrådet skulle spre kommunalboliger for å unngå opphopning i utsatte områder. Nå kommer det nye boliger på Danmarks plass. Først om flere år skal de begynne fortynningen.

Høyre er på ville veier i Skutle-saken
Erik Skutle har fratrådt alle partiverv etter det Høyre kaller et «grovt tillitsbrudd». — Reaksjonene har vært ute av proporsjoner, mener Venstres Erlend Horn.

– På tide med legalisering
Leder for Laksevåg Venstre, Trond Wathne Tveiten, mener vi må tørre å debattere regulert omsetning av cannabis basert på fakta, og ikke følelser.

Advarer Høyre mot heksejakt i narkosaken
– Det opprører å se kollegene behandle Erik Skutle slik de gjør, sier Stian Skår Ludvigsen, leder for Bergen Venstre.

Ut mot helseministeren
Unge politikere på borgerlig side går hardt ut mot helseministeren, som sier nei til heroinrøyking i sprøyterom.

Vil ha fordomsfri rusdebatt med ungdom
Vanligvis argumenterer han for liberal narkopolitikk. Nå berømmer Erlend Horn (V) politiets hasj-aksjon og advarer unge mot å kjøpe narkotika.

Et veiskille i ruspolitikken?
Tirsdag kom det fram at Helse-Bergen ønsker å opprette et tilbud med heroinbehandling for de tyngste og mest kroniske rusavhengige. Hvorvidt Ola Jøsendal og de andre fagfolkene i avdeling for rusmedisin på Haukeland får lov til det av sentrale myndigheter vil avgjøre om Norge tør å ta en ny kurs i ruspolitikken eller om status quo skal opprettholdes.

Venstre jubler
Venstres gruppeleder, Erlend Horn, er svært glad for sykehusets planer om å dele ut gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne.

Utopi å tru at samfunnet kan bli narkofritt
Visjonen om eit narkofritt samfunn hindrar at rusmisbrukarar får den hjelpa dei treng, meiner Venstre, og vil melde Bergen ut av European Cities Against Drugs.

Manglende dialog rundt MO-sentrene
De planlagte MO-sentrene for rusavhengige skaper naturlig nok mye debatt, engasjement og usikkerhet for nærmiljøene de skal plasseres i.

Frp trakk forslag om sprøyterom
Frp vil at kommunene selv skal kunne bestemme hvilke stoffer de narkomane får bruke i et sprøyterom. Høyre og KrF satte foten ned. Trist, mener Venstre.

Russcenen i Bergen møtes med handlekraft?
“Rus&Samfunn” skriver om narkotikadebatten som Bergens Tidende arrangerte mandag 7. oktober.

Lei av luftige planer
Naboene til Nygårdsparken vil ha forsikringer fra politikerne om at noe skal skje. – Dette har tatt uendelig lang tid. Hvorfor skal vi tro at noe skal skje nå? sier naboene.

Lærdommer fra Needle Park
Hvordan vi nå håndterer spørsmålet om den åpne russcenen i Nygårdsparken vil avgjøre om fremtiden vil se tilbake på disse årene som perioden der vi endelig ble kvitt de åpne russcenene, eller om vi gjorde vondt verre.

Løfter blikket fra Nygårdsparken
Narkotika er tema for SamPol-konferansen i år. Erfaringer fra Zürich og Frankfurt kan gi svar på hvordan Bergen kan takle Nygårdsparken.

Byrådet kan akseptere sprøyterom i Bergen
Helse Bergen kan opprette sprøyterom selv om byrådet sier nei, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bern

For dårlig rusplan
Byrådet, byens regjering med Høyre, Frp og KrF, har i et sjeldent innfall av handlekraft bestemt seg for å stenge Nygårdsparken, samtidig som de åpner to nye mottakssentre for rusavhengige. Hensikten er god, men planen er og har alltid vært for svak.

Kritiserer rusplan
Venstres Erlend Horn mener byrådets planer for Nygårdsparken vil bli katastrofale for rusavhengige som trenger hjelp.

Byrådet med svak rusplan
Høyre, KrF og Frp skal stenge Nygårdsparken til sommeren. Venstre mener tilbudet som venter de rusavhengige er for dårlig.

Nye grep i narkotikapolitikken
Alle snakker om en helhetlig tilnærming for å få bukt med rusproblemene i Nygårdsparken, men det er bare Venstre som er villig til å følge opp ordene med handling.

Galskap å blande rusavhengige og tiggere
Venstre reagerer kraftig på byrådets forslag om å sende hjemløse tiggere til Strax-huset.

Bergenshjemmet stenger for godt
Erlend Horn (V) har lenge vært en tydelig kritiker av Bergenshjemmet. Nå stenges hospitset.

Horn slakter byrådets rusplan
13 måneder etter at bystyret vedtok handlingsplanen mot åpne russcener, må man kunne slå fast at planen har vært mislykket. Det mener bystyrepolitiker Erlend Horn (V).

Opposisjonen forstår politiet
Opposisjonspolitikerne i Bergen forstår at politiet setter planene om en politipost i Nygårdsparken på vent.

Stortinget skusler bort sjansen
Stortingsmelding 30 «Se meg!» inneholder mye god ruspolitikk. Likevel ser det ut til at Stortinget kommer til å skusle bort sjansen til å virkelig kunne bety en forskjell for de rusavhengige – for bedre behandling, bedre helse og et bedre liv.

Selvmotsigende om heroinrøyking
Venstre mener sosialbyråd Lisbeth Iversen ikke vet hva hun snakker om.

Heroinrøyking er overdoseforebyggende
Erlend Horn mener helseministerens heroinrøykeforslag er bra, men at det får lite å si for Bergen.

Mangler hus til kampen mot rus
Bjørnsons gate 4 skal bli boliger for vanskeligstilte, ikke MO-senter. Medlem i helse- og sosialkomiteen, Erlend Horn (V), er ikke imponert over fremdriften til Lisbeth Iversen.

Få beboerne bort herfra!
Erlend Horn (V) i helsekomiteen er rystet etter å ha lest skandalerapporten fra Helsevernetaten, som viser at beboerne på Bergenshjemmet fremdeles lever under uakseptable forhold.

Mener Bergen må gjøre som Sveits
Venstres Erlend Horn skriver masteroppgave om ruspolitikk. – I Zürich har de nulltoleranse for åpenlys rusbruk, men et pragmatisk forhold til sprøyterom og heroinassistert behandling. I Bergen er det stikk motsatt, forteller han til BA.

Mæland vil ikke ha leger i arresten
Selv om visepolitimesteren mener arresten er full av mennesker som trenger helsehjelp.

Behold lysglimtet for kvinner i kriminalomsorgen
Aurora er det vitenskapelige begrepet for nordlys. Her i byen kan 60 kvinner miste et lysglimt i livet når prosjekt Aurora risikerer å bli nedlagt etter at byrådet i budsjettet for 2013 foreslår å stoppe tilskuddet på 2,2 millioner kr.

Kutter kvinnetilbud
Aurora har gitt flere kvinner et nytt liv. Nå legges tilbudet til kvinnelige straffedømte ned.

Må lære seg førstehjelp
Erlend Horn (V) fikk denne uken gjennom krav om førstehjelpskompetanse på hospits.

Opprørt over Mortens historie
I BA i september kunne vi lese om Morten. Han har vært på avrusning for to måneder siden, og prøver å bli rusfri. Venstres Erlend Horn er opprørt over hvilken behandling Morten har fått.

Krever sprøyterom
Det er egentlig reelt flertall for sprøyterom i bystyret, men likevel blir det stemt ned. Tragisk, mener Erlend Horn.

Fana trenger brukerrom for narkomane
Den åpenlyse narkotikabruken på Nesttun er symptomatisk for situasjonen i Bergen, sier Erlend Horn (V).

Må bruke solarium som sprøyterom
Denne månedens utgave av gatemagasinet Megafon handler bl. annet om sprøyterom. Her kan du lese intervjuet med Erlend Horn (V) om temaet.

Flere sosiale boliger i alle bydeler
En av Bergens største utfordringer er mangel på boliger for vanskeligstilte og sårbare grupper. Vi vet at en av grunnsteinene i en god rehabilitering av rusavhengige er tilgang på gode, tilpassende sosiale boliger.

Byrådet må støtte Dagsverket om NAV trekker seg
NAV vil redusere tilbudet “Dagsverket” til rusbrukere i Bergen.

Skuffet over rusmeldingen
Venstres Erlend Horn er skuffet over at regjeringen ikke vil innføre en prøveordning med heroinassistert behandling. — En fersk rapport viser at denne behandlingen virker, sier han.

Legalisering gjør ungdom tryggere
Syntetisk hasj som er farligere enn vanlig hasj sprer seg i bergensgatene. — Legalisering vil minske farene, mener Mathias Fischer.

Sprøyterom redder liv
Erlend Horn (V) skriver om sprøyerom i denne utgaven av tidsskriftet “Rus og Samfunn”. Innlegget kan du lese her.

Norges skitneste milliardindustri
Bergensavisen har lørdag 14. april en lang reportasje om krigen mot narkotika.

Enighet i bystyret om russatsing
Et enstemmig bystyre ga sin støtte til sosialbyråd Lisbeth Iversens plan mot åpne russcener. Gjennomføringen blir viktig, sier Erlend Horn.

Sett spaden i jorden, Lisbeth
Skal kommunen ha et realistisk mål om å utfase hospitser i Bergen holder det ikke bare å oppdrive utleieboliger. Det må bygges boliger i kommunal regi i et helt annet tempo enn i dag, sier Erlend Horn (V) til Fanaposten.

Bergen Venstre vil legalisere narkotika
Narkotika er farlig, det skaper avhengighet og lidelse. Men forbudslinjen og krigen mot narkotika har gjort vondt verre. Derfor mener Bergen Venstre det er på tide å regulere narkotika, ikke kriminalisere det.

Inga løysning utan sprøyterom
Utan sprøyterom får vi ikkje noko løysing på narkotikaprobleamatikken i Nygårdsparken, seier Erlend Horn til “På Høyden”.

Venstre vil ta opp ryddingen av parken
De siste ukene er Nygårdsparken ryddet for rusbrukere, uten at det er klart hvilket tilbud som venter dem.

Helseministeren svikter de svakeste
Trine Skei Grande mener helseministeren nedprioriterer rusavhengige.

War on drugs
Erlend Horn (V) skriver om krigen mot narkotika.

Akuttmedisin-leder enig med Venstre

Erlend Horn (V) er glad for at leder for Akuttmedisinsk seksjon, Guttorm Brattebø, når tar til orde for sprøyterom.

Sprøyterom vil redde liv

KrF har et jerngrep på narkopolitikken i Bergen. Men det kommer en dag da fornuften og kunnskapen vil seire. Vår jobb er å sørge for at det skjer fortest mulig.

Vil bygge helsehus
Venstre vil bruke 40 millioner på å etablere et sentralt rushelsesenter etter modell fra Frankfurt.

En helhetlig rusomsorg
Vi har bak oss en valgkamp der situasjonen for byens rusavhengige har vært løftet høyt på dagsorden. Den nye byrådserklæringen er dessverre blottet for handlekraft.

KrF-nei til motgift
Nylig satt BT fokus på nok et tiltak som kan bidra til å få Bergen ned fra overdosetoppen vi ligger på i Europa, nemlig at helsepersonell deler ut motgift til rusavhengige. På denne måten kan de hjelpe til dersom noen har tatt en overdose og ambulansehjelpen ikke rekker frem i tide.

Positiv til heroinmotgift

En intern rapport anbefaler å dele ut motgiften Naloxon til heroinavhengige i Bergen. Erlend Horn (V) mener det kan ha mye for seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**