Haram Venstres skule- og oppvekstspolitikk

Tolærersystemet er ikke medisinen for Haramsskolene
Tolærersystemet er den hellige gral for enkelte av Haramspartiene. Haram Venstre er helt uenige, og siden all forskning tilsier at det er minimalt å hente på dette systemet går Venstre til valg på helt andre løsninger for Haramsskolene.

 

 

Arbeiderpartiet bommer om barnehagene i Vatne/Tennfjord
Arbeiderpartiet flagger denne uken hardt for at det har vært behov for ny barnehage i Tennfjord i lang tid. “Det er helt feil. Tvert imot er det såpass overkapasitet i antall plasser ift antall barn at det nå legges ned en avdeling ved Tennfjord barnehage,” forteller Haram Venstres ordførerkandidat Christian Holstad Lilleng.

Fra sentrumsdød til sentrumsglød
Sentrumsdøden i Brattvåg har blitt et tema. Spesielt etter at tunnelene ble stengt har diskusjonen om hva som skjer med kommunedelen kommet opp. Og mange er fortvilet.

 

 

 

Kollektivtransport som det naturlege alternativet
Venstre vil gjere kollektivtilbodet til det naturlege alternativet for transport i Haram. Auka bruk av kollektivtransport skal gje billegare reiser. Det er eit stort behov for ein solid satsing på kollektivtransport. Bustadområde må vernast mot støy og forureining.

 

Haram Venstres 14 grep for betre oppvekstvilkår i Haram
Verda blir mindre og mindre, og dei problema som syntest å vere så langt unna lille trygge Haram er no her i full monn. Den glade, trygge og beskytta oppveksten ein hadde for 10-20 år sidan er trua av rusmisbruk, vald, auka press frå eit seksualisert og valdeleg mediebilete, fråskiljing, tidsklemma og auka forskjellar. Aldri har ungdomen blitt forsøkt påverka frå så mange kantar som no.

 

Den levande kulturkommunen
Kunst og kultur er dei mest sentrale uttrykka for menneskets sameksistens. Haram har eit rikt og breitt kulturliv. Å styrkje og vidareutvikle denne breidda, samtidig som vi satsar på nokre kulturfyrtårn i kommunen, vil gjere Haram til ein betre og meir attraktiv kommune å bu i.

 

Kommunen som tek vare på dei minste
Alt for mange born og unge i Haram har ei tøff oppvekst, og Venstre vil arbeide for at desse får ei betre oppfølging. Vi vil auke innsatsen for å styrke og opne opp barnevernet, slik at vi kan fange opp born og unge i faresona på eit tidleg tidspunkt.

 

 

Haram kommunen må ikkje gje opp ungdommen!
Altfor mange ungdommar fell utanfor samfunnet. Statistikk frå NAV viser at dersom ein mottar sosialhjelp som 18-åring, er det 45% sjanse for at ein gjer det også som 25-åring. Det skal – og må – Haram kommune motarbeide.

 

 

SFO skal ikke være en utvidelse av skoledagen
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal ikke være en utvidelse av skoledagen.

 

 

Barehagene i Haram skal være i front
Haram Venstre mener at barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i fri lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagene skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

 

Haram Venstre vil ha svømmenhallen på Eidet
Vi er langt på overtid på å restaurere/bygge ny hall for svømmehall til idrett, helse og opplæring på Nordre Sunnmøre. Haram Venstre mener denne nye svømmehallen må ligge på Eidet i forbindelse med nye Eidet skole.

 

 

Ordførerkandidaten frykter for liv og helse

Haram Venstres ordførerkandidat og nyvalgt fylkesleder i Skolenes landsforbund Møre og Romsdal, Christian Holstad Lilleng, er redd for liv og helse når han får meldinger om at lærerne blir presset til å få innvandrerne med dårlig språkferdigheter gjennom videregående skole.

 

Arbeidarpartiet gravlegg nynorsken

Venstre jamstilte skriftspråka våre i 1885. 2023 blir året Arbeidarpartiet forsøker å gravlegge nynorsken.

 

 

Løftebrudd fra regjeringen går utover Haramselevene

SP/AP-regjeringen vil ikke lovfeste et krav om at elevene skal ha rett til å ha lærer i undervisningstimene. Det er et brudd på løftene partiene i regjeringen gav fagforeningene før valget i 2021.

 

Går’e te hælvete blir jæ me’ ne’

Hver dag er det både opp- og nedturer som lærer. Hver dag gjør jeg noe rett, men hver dag gjør jeg også en god del galt. Med opp mot 25 elever i klassen klarer jeg ikke å treffe alle. Spesielt ille blir det når jeg står i matematikktimen og prøver å forberede alle til universitetet. I 10.klasse.

 

Venstre reddet linjene på HVS i samarbeid med posisjonen i fylket
«Dette er en gledens dag for Haram videregående skole. Det føles utrolig godt å redde de linjene som stod i fare for å legges ned.»

 

 

Haram Venstre ønsker storhall på Eidet velkommen

Sportsdirektør i Aafk, Ronny Stokke, gikk torsdag ut i Sunnmørsposten og fortalte at kapasiteten på Color Line Stadion er sprengt. Aafk spesielt og fotballen i distriktet generelt trenger flere treningsbaner. Haram Venstre mener løsningen bør ligge på Eidet.

 

Fjørtoftingene må få velge selv

Både Ålesund og Haram Venstre ønsker at fjørtoftingene selv skal få velge nærtjenestene sine slik de har gjort i lang tid.

 

 

Den store skolebløffen i Haram

Økonomi er lett å skrive om. Skole- og kirkestruktur er lett å skrive om. Fastlegeordningen er lett å skrive om. Men når jeg skal skrive om innholdet skolen, så blir det straks mye vanskeligere.

 

Haram Venstre vil – hva vil Senterpartiet?

Haram Venstre vil ta grep, Haram Venstre vil se på strukturer, Haram Venstre vil finne løsninger uten å ri prinsipper til enhver pris, men hva vil Haram Senterparti?