Viktige gjennomslag i samarbeid med regjeringen

- Vi er i gang med å innfri våre løfter, sier Trine Skei Grande.
- Vi er i gang med å innfri våre løfter, sier Trine Skei Grande. , Foto: Venstre

– Det borgerlige samarbeidet har gitt oss en rekke viktige gjennomslag. Det er positivt for skolene og miljøet. Borgerlig politikk er bra for Norge, og vi får mer gjennomslag for vår politikk på denne siden, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I valgkampen i 2013 var de fleste partier enige om at svært mye går godt i Norge. På borgerlig side pekte vi på at vi må løse framtidas utfordringer.

Vi innfrir løfter

– Venstre lovet velgerne et regjeringsskifte basert på en anstendig og moderat politikk, med et klart borgerlig og liberalt utgangspunkt. Vi lovte reformer som skulle ta utgangspunkt i folks behov, og vi lovte å ta ansvar for fremtidige generasjoner. Disse løftene er vi i gang med å innfri, sier Skei Grande.

Etterlengtet satsing på kunnskap

Et av de viktigste løftene fra Venstre var å satse på skolen.

– Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre ha et krafttak for flere, enda bedre og enda mer motiverte lærere. Derfor har vi bl.a. fått på plass «Lærerløftet», som gir mer etter- og videreutdanning for lærere, påpeker Skei Grande.

Sammen med regjeringen har vi styrket dette med over 700 mill. kroner fra 2013 til 2015. Til sammen vil 5 050 lærere få tilbud om videreutdanning i 2015.

Flere gjennomslag:

Vi er i gang med å innfri våre løfter.

Trine Skei Grande

Venstre satser på miljøet

Allerede i Samarbeidsavtalen fikk vi vernet Lofoten, Vesterålen og Senja. Men listen over gode miljøvedtak er lang:

  • Jernbanesatsing: For første gang på lang tid går nå vedlikeholdsetterslepet på jernbanen ned, og nye prosjekter er fullfinansiert.
  • Bilavgifter: Venstre og regjeringen er enige i at det er klimamålene våre som skal være styrende for kommende avgiftsendringer. Alle el-bilfordelene skal være uforandret ut stortingsperioden. I tilleg er ladbare hybridbiler blitt billigere.
  • Det grønne klimafondet: Venstre fikk gjennomslag for å doble Norges bidrag til det internasjonale grønne klimafondet.
  • Belønningsordning sykkel: Venstre har fått gjennomslag for en belønningsordning for sykkel som nå er på 100 mill. kroner.
  • Belønningsordning kollektivtrafikk: Belønningsordningen for kollektivtrafikk i de store byene har nå blitt økt med 50% siden Venstre kom i posisjon i 2013, siste økning var på 325 mill. kroner i 2015.
  • Klassisk naturvern: Store påplussinger til miljøovervåking, kalking, laksesperre i Driva, ordning for marin forsøpling, truede naturtyper og en rekke flere tiltak. Vi har også sikret at skogvernet fortsetter med en liten økning, til tross for regjeringens forslag på store kutt.
  • Oljefondet trekkes ut av kull. Samtlige partier på Stortinget har kommet til enighet om at Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke lenger skal være investert i kullselskaper.
  • Elektrifisere Utsira: Sikret utsirautbygging skal forsynes mer ren, fornybar kraft fra land i stedet for forurensende gassturbiner.
  • Lokal luftforurensing: Gitt kommunene mulighet til å innføre lavutslippsoner, sette grønne krav til taxinæringen og regjeringen utreder dieselbilforbud på dager med mye forurensing.

Integrering og asylbarn

I desember 2014 kjempet Venstre for et nytt regelverk for lengeværende asylbarn. Den nye forskriften er en liberalisering av dagens regelverk.

– Det viktigste for Venstre har vært å få til en varig endring for lengeværende asylbarn, hvor det skal legges større vekt på hensynet til barns beste. Denne forskriftsendringen innebærer nettopp det. Vi er fornøyd med at vi nå er enige og at vi får en mer human behandling av lengeværende asylbarn, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Les også: Flere asylbarn får bli med nytt regelverk.

Andre viktige gjennomslag:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**