Til innhold
Trafoen på Stovegolvet, Foto: Astrid Larsen
Bli med på framtidas Stord.

Stord Venstre

Stord forandrar seg, og me møtar nye utfordringar. Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag.

Det gjer me ved å ta ansvar for nærmiljøet og forureininga vår. Ved å skapa fleire og varierte arbeidsplassar, og der me byggar ein god skule som utviklar born som tar vare på seg sjølv, kvarandre, og verden rundt seg.

Venstre er eit grønt, liberalt og
sosialt parti som vil byggja
framtida for Stord.
Politikken kan meir.

Venstre vil ha:

 • Ein god skule for dine born.

  Venstre satsar på kunnskap i skulen. Difor vil Venstre fokusera på tid til læraren, og gode skulebygg.

 • Moderne og grønt Stord

  Venstre vil få kommunen over på miljø- og klimavenlege løysingar. Me vil ivareta naturen og nærmiljøet vårt, og ha sykkelvegar i sykkelbyen Stord.

 • Nye arbeidsplassar

  Venstre vil gje dei gode ideane dei beste føresetnadane, så du kan skapa din og andres arbeidsplass.

 • Omsorg i alle aldrar

  For Venstre er retten til å avgjera eigen kvardag grunnleggjande. Eldre og yngre som ønskjer å bu heime med tenester frå Stord kommune skal ha høve til det.