Til innhold
Foto: Øystein Østli Langseth
Venstre løfter Østfold inn i fremtiden.

Østfold Venstre

Østfold Venstre er det liberale partiet i fylket. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Vi arbeider for å løfte Østfold inn i fremtiden ved å satse på kunnskap, miljø, verdiskaping og velferd.

Våre lokallag i fylket

Her finner du raskt frem til ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Dette vil Østfold Venstre gjøre for:

 • ELEVENE

  • gi lærere mer tid til hver enkelt elev
  • gi tilbud om praktiske og estetiske fag i alle regioner
  • øke antallet helsesøstre
  • ha flere karriereveiledere/ rådgivere i skolen

 • MILJØET

  • etablere bysykkelordninger i de 6 byene
  • bli en del av Ruter, og styrke kollektivtilbudet i hver region og fra alle regioner til Kalnes
  • har hurtigladerstasjoner i hele fylket
  • styrke jordvernet
  • ta vare på vassdrag, fjord og sjø

 • ARBEIDSPLASSENE

  • legge til rette for å starte for seg selv
  • utnytte fylkeskommunens innkjøp til innovasjon og utvikling i Østfold
  • bedre samarbeidet mellom næringslivet og skolen

 • BYENE OG TETTSTEDENE

  • fortette i tettstedene, og gå mot nye kjøpesentre
  • ta vare på de historiske bydelene i byene
  • legge til rette for frivluftsliv, fysisk aktivitet og grøntområder der folk bor
  • ikke bygge fylkesscene, men ruste opp Bibliotekets Aula i Fredrikstad, Gleng i Sarpsborg, Konservativen i Halden, Parkteateret i Moss, Askim kulturhus og Festiviteten på Mysen
  • støtte opp om frivillig aktivitet i hele fylket

Våre folk